Onderhandelingen over halftijds pensioen en pensioen lichamelijke ongeschiktheid

VSOA-banner-wetstraat
21.12.2018

VSOA gaat niet akkoord met de invoering van het halftijds pensioen voor federale ambtenaren. We gaven evenmin ons fiat aan de hervorming van het pensioen lichamelijke ongeschiktheid.

Op 10 december vergaderde het hoogste onderhandelingsforum in ons land (Comité A) opnieuw over het halftijds pensioen en de hervorming van het pensioen lichamelijke ongeschiktheid. De onderhandelingen waren immers op 20 november opgeschort tot het Comité Overheidsbedrijven zijn advies gaf, wat gebeurde via de bemiddelaar!  

VSOA kan niet akkoord gaan met de invoering van het halftijds pensioen, voornamelijk omdat

  • er geen garanties zijn over het behoud van de bestaande eindeloopbaanmaatregelen
  • het geen automatisch recht is
  • er een onaanvaardbaar cumulatieverbod is met andere vervangingsinkomens
  • er een onbekende fiscale impact is
  • en niet in het minst omdat vrouwen niet in aanmerking zullen komen gelet op de strenge loopbaanvoorwaarden

VSOA onderhandelt niet over de hervorming van het pensioen lichamelijke ongeschiktheid tot er duidelijkheid is over de geplande hervorming van de ziektedagen. Helaas is dit niet het geval en kunnen we niet anders dan niet akkoord gaan.

We zijn immers voor het behoud van het huidige stelsel van de ziektedagen. Die dossiers zijn aan elkaar gelinkt.