Ontmoeting met minister Vandeput: een dovemansgesprek

doveman
04.10.2018

De ontmoeting van de drie representatieve vakorganisaties met minister Vandeput over het ziektekrediet van de federale ambtenaren bleek intussen een dovemansgesprek.
 
De minister was zeer duidelijk (citaat):

“Het is de intentie van deze regering om het ziektekapitaal af te schaffen vanaf 1 januari 2019. Ik houd mij aan deze intentie. Ook alle andere maatregelen die er aan verbonden zijn moeten duidelijk zijn tegen 1 januari 2019”.
 
Dit betekent voor het personeel heel concreet:

  • geen regeling voor de langdurig ziekten
  • geen regeling voor de chronisch zieken
  • geen regeling voor de ernstig ziekten
  • geen duidelijkheid over re-integratie
  • geen regeling voor het loonverlies
  • geen strategie over eventuele misbruiken
  • geen preventief gezondheidsbeleid
  • geen bereidheid tot overleg of debat
  • geen globale aanpak van de ziekteproblematiek.

Dit is mensen die reeds diep in de miserie zitten ook diep in de armoede storten. Dat is wat deze maatregel doet.

Ondanks de uitgestoken hand van de vakorganisaties gaat deze minister verder met de politiek van voldongen feiten.

VSOA zal echter niet loslaten.