Politiek spel in het dossier zware beroepen

Kwaad
25.05.2018

Na de bekendmaking van het akkoord in comité A over de zware functies en het vrijgeven van de overeengekomen lijst met minister van pensioenen Bacquelaine, ging een aantal politici van Open Vld en N-VA meteen op hun achterste poten staan.

“Het dictaat van het syndicaat gaat blijkbaar boven het primaat van de politiek”. Zo verklaarde Vincent Van Quickenborne (Open Vld) gisteren in Terzake. Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) ging deze ochtend bij aanvang van de ministerraad nog een stap verder en zei: "In mijn ogen bestaat er geen lijst". N-VA-politici bestempelen de lijst als “voorbarig”.

VSOA en ACV kwamen tot een consensus over de pensioenhervorming en gaven een akkoord gekoppeld aan voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is de overeengekomen lijst met minister Bacquelaine. Deze lijst kwam niet zomaar tot stand. Maandenlang voerden de sociale partners en alle andere betrokken partijen gesprekken over de penibiliteit. De lijst is dan ook gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, hoorzittingen in het nationaal pensioencomité en afgetoetst met de realiteit op de werkvloer.

Pensioenminister Bacquelaine (MR) noemde de kritiek op de lijst prematuur en hij wees er op dat al snel wordt vergeten dat de bestaande uitzonderingsregimes voor ambtenarenpensioenen worden afgeschaft, waar vandaag nog 65 procent van de ambtenaren onder vallen. De minister van pensioenen steunt deze lijst!

Een correct overleg, daar staat VSOA voor. De bereikte consensus is daar een mooi voorbeeld van.

Voor alle duidelijkheid: vandaag heeft de ministerraad zich niet uitgesproken over de inhoud van de lijst. Ze keurde wel het protocol van comité A, afgesloten met VSOA en ACV, goed. Dat is een eerste belangrijke stap.
Sowieso is er een tweede en derde lezing voorzien van de teksten door de regering. Afwachten dus hoe de verder inhoudelijke besprekingen zullen verlopen.

Dus stellen dat er geen lijst bestaat, is niet correct en een miskenning van het sociaal overleg!

VSOA vraagt alle partijen om de koelbloedigheid te bewaren, met de nadruk aan politieke zijde.

François Fernandez
Algemeen voorzitter