Traumapsycholoog Erik De Soir vraagt formele erkenning van hulp aan hulpverleners

hulpverleners
26.11.2018

De Redactie van Argument had een gesprek met traumapsycholoog Erik De Soir over hulpverlening en hulpverleners en legde hem een aantal gevoelige vragen voor. Erik sprak vrijuit en gaf ons inzicht in wat hij noemt "het gevecht voor de hulpverleners". Lees hierna een kort stuk over het Fire Stress Team, FiST, dat hij oprichtte en lees het volledig interview in de nieuwe editie van ons ledenmagazine.

Argument: Hulpverlening aan hulpverleners staat nog in de kinderschoenen. In het verleden werd te veel een beroep gedaan op externe hulp buiten de korpsen? U wil de omgekeerde weg opgaan?

Erik De Soir: Niet zozeer de hulpverlening staat in de kinderschoenen, wel de formele erkenning van deze hulpverlening. Wij vieren dit jaar het 25-jarig bestaan van het Fire Stress Team, FiST, maar eigenlijk valt er weinig te vieren want we zijn na al die tijd nog steeds niet formeel erkend. Onze tussenkomsten zijn niet meer weg te denken uit de dagelijkse realiteit van de brandweerkorpsen en wij mogen inmiddels dan ook op een veralgemeende steun rekenen. Maar we werken nog hoofdzakelijk vrijwillig. Momenteel bestaat nog steeds het gevaar dat leidinggevenden kiezen voor externe (commerciële) hulpverlening omdat ze zoiets gemakkelijker vinden en het past binnen de huidige sfeer van outsourcing van alles wat niet tot de core business behoort. Het is echter essentieel dat first responders in de nasleep van schokkende ervaringen worden begeleid door speciaal opgeleide terreinmensen en niet door hulpverleners die behoren tot een externe preventiedienst of een commerciële instelling die zich met ‘crisisopvang’ bezighoudt. Die ervaring hebben we nog eens zeer duidelijk gehad in de nasleep van de terreuraanslagen.

Argument: U richtte FiST op in 1993 voor het begeleiden van hulpverleners door hulpverleners op volledig vrijwillige basis. Een mooi voorbeeld van intense samenwerking om collega’s te helpen en bij te staan. Zou de overheid hieraan geen voorbeeld moeten nemen door een psychologische begeleidingscel op te richten op federaal niveau voor alle hulpverleners?

Erik De Soir: Het model van het FiST is toepasbaar voor elke dienst van geüniformeerden. Het is een mooi model dat overigens op een consensus aan beide landsgrenzen mag rekenen. In november 2004, enkele maanden na de gasramp van Gellingen, tekende ik dit model volledig gestructureerd uit in samenwerking met Frédéric Daubechies, directeur van de ‘Service Appui Psychologique aux Intervenants’ aan het Institut Provincial de Formation te Jurbise. We hebben het sedertdien op het bureau van elke minister van Binnenlandse Zaken gelegd en het verdedigd in tientallen vergaderingen, maar de traagheid van handelen om op federaal niveau een degelijke structuur op te richten is groot. Opnieuw, de kans bestaat nog steeds dat dit gewoon zal worden uitbesteed aan een extern en commercieel netwerk van hulpverleners. Dat zou een slag in het gezicht zijn van de honderden vrijwilligers die reeds meer dan 25 jaar meedraaien in het opvangen van hun eigen collega’s, vaak met eigen middelen en in de eigen vrije tijd.

Lees er meer over in ons ledenmagazine Argument

erik de soir

Wie is Erik De Soir?

Erik De Soir is Doctor in de Psychologie (Universiteit Utrecht) en Doctor in de Sociale en Militaire Wetenschappen (Koninklijke Militaire School). Hij specialiseerde zich in de crisispsychologie en in de psychotraumatologie. Hij is operationeel brandweerpsycholoog in de Hulpverleningszone Noord-Limburg en doceert crisispsychologie, crisiscommunicatie en crisisbeheer aan universiteiten in binnen- en buitenland.

www.erikdesoir.be