VSOA-Defensie eist bijkomende veiligheidsmaatregelen voor militairen

29.09.2016

Na de terroriste aanslag van 6 augustus 2016 op de politie in Charleroi, heeft het VSOA-Defensie minister Vandeput gevraagd welke bijkomende veiligheidsmaatregelen hij zou nemen voor de bescherming van het militair personeel dat niet deelneemt aan operatie Homeland. Tot op vandaag bleef onze vraag onbeantwoord. Onze organisatie maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid van de militair bij het uitoefenen van zijn dagdagelijkse job. Wij denken hierbij aan een opdracht, in militaire kledij en met een militair voertuig. Deze militairen zijn hierbij niet extra beschermd met enige bewapening of escorte, maar vormen een mogelijk en zichtbaar doelwit voor terroristen.

De recente verspreiding van persoonlijke gegevens van enkele militairen door een gekende jihadist met de boodschap op deze militairen een aanslag te plegen, zet de bovenstaande problematiek extra in de verf.

Voor het VSOA Defensie is het dus hoog tijd dat de minister van Defensie extra maatregelen treft net als zijn collega Jambon, minister van Binnenlandse zaken, dat deed na de bewuste aanslag op 6 augustus.

Edwin Lauwereins
Voorzitter VSOA-Defensie