Werklozen betalen Arco-deal en ambtenaren het gelag!

Arco-deal en ambtenaren
26.07.2018

Traditiegetrouw trakteert de regering voor ze van haar ‘welverdiende vakantie’ geniet, de ambtenaren en werknemers op enkele giftige geschenken. Ook tijdens deze bloedhete zomerdagen is hierop geen uitzondering.

Eenzijdige verhoging van de leeftijd om op SWT te vertrekken (vroegtijdig pensioen) en degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen zijn een feit. Voor de ambtenaren wil de regering knibbelen aan de zogenaamde ziektedagen. En hoe? Schandelijk volgens VSOA.

Hierover zijn de onderhandelingen voor de Vlaamse ambtenaren even on hold gezet om verder te gaan in september. Het is duidelijk dat de regering de aanval op overheidspersoneel verderzet! Iemand die een jaar ernstig ziek is, valt gedurende elf maanden terug op 65 procent van zijn of haar loon. Voor sommige ambtenaren ligt dat onder het bestaansminimum.

Gezien de regering de mond vol heeft over harmonisatie van statuten en reglementeringen, is de link naar de federale ambtenaren gauw gemaakt. En dan denken we aan de lopende onderhandelingen over de CODEX. Dit is het nieuwe statuut voor contractueel en statutair personeel van de federale overheidsdiensten.

“Er zijn vandaag ambtenaren die twee jaar eerder met pensioen kunnen omdat ze nooit lang ziek zijn geweest”, zei het kabinet-Jambon. Een regelrechte beschuldiging van misbruik dus. Niets is minder waar.

Volgens Medex vertegenwoordigen afwezigheden van meer dan een jaar sinds 2013 het grootste deel van het ziekteverzuim in de privésector terwijl de meeste afwezigheden bij de federale ambtenaren korte afwezigheden zijn. De studie van Medex over het ziekteverzuim bij federale ambtenaren stelt bovendien dat de cijfers aantonen dat statutaire ambtenaren ook in 2015 geen misbruik maken van hun benoeming door meer afwezig te zijn.

Het kabinet Jambon en Vandeput, verblind door hun jacht op ambtenaren, willen dus niets anders dan het ambtenarenstatuut uithollen en halen hiervoor alle mogelijke dogma’s uit de kast.

Het is duidelijk dat de bloedhete zomer niet gauw voorbij zal zijn en acties niet uitgesloten zijn.