Wie het Defensiepersoneel kraakt… betaalt!

13.05.2017

VSOA-Defensie waarschuwt de politieke en militaire overheid.

Elke ministerraad lijkt een loterij van verrassingen. De laatste ministerraad van 12 Mei 2017 bevestigt dit door een toekomstige hervorming van het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid binnen de openbare sector. Terwijl het militair en burgerpersoneel van Defensie blootgesteld wordt aan hoge risico’s tijdens operaties en oefeningen, tast het gebrek aan personeelsmiddelen, materieel en infrastructuur eveneens het welzijn op het werk tijdens de dagelijkse activiteiten in de militaire kwartieren aan. Bovendien blijft het sociaal overleg nog steeds uit.
Het niet-betrekken van de vakorganisaties van Defensie inzake de veiligheid tijdens het bezoek van President Trump op 24 Mei 2017 is daar opnieuw het bewijs van!

Het huidig systeem binnen Defensie laat momenteel nog toe om een deel van het personeel ten gevolge van ongevallen of beroepsziekten te her-klasseren. Maar wie zal nog aanvaarden om op bevel zijn gezondheid – laat staan zijn leven – op het spel te zetten zonder enige compensatie vanwege zijn land zonder dit opvangnet?

Terwijl het zwaard van Damocles nog steeds boven het hoofd van de militair hangt inzake de pensioenhervorming, een toekomstige herstructurering en de outsourcing van activiteiten die geen specifiek militair karakter hebben, kan het VSOA-Defensie enkel de beslissers waarschuwen tegen de gevolgen van een bijkomende hervorming!

Edwin Lauwereins

Voorzitter VSOA-Defensie