Maart 2021: Een vaccin voor iedereen

In dit nummer:

 

Onderhandelingen in goede en kwade dagen?
Heel wat dossiers en vragen kwamen aan bod in comité A en B.

Hervorming van de pensioenen
VSOA nam de bleidsnota van pensioenminister Karine Lalieux onder de loep.

Vergeet de douaniers niet bij de vaccinatie 
Ook de douane blijft haar opdrachten uitvoeren op het terrein tijdens de coronapandemie. Onbegrijpelijk dat de douaniers niet tot de essentiële functies worden gerekend voor de vaccinatie.

NMBS sluit stationsloketten 
De loketbediende is niet vervangbaar. Deze job blijft cruciaal, zo getuigt een loketbediende werkzaam in het station van Halle.

Hoorzitting lerarentekort in het Vlaams parlement 
VSOA wees op de pijnpunten. Er is dringend nood aan een totaalplan op langere termijn.

En meer...