Magazine

Argument is het ledenmagazine van het VSOA. Je vindt er informatie rond actuele thema’s en over het reilen en zeilen in de verschillende openbare diensten.

Argument mei 2021

Mei 2021: "Volhouden"

 

In dit nummer:

 

Coronacijfers als enige bron van motivatie
Interview met gedragspsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent).

VSOA-eisenbundel Federaal openbaar ambt
VSOA-delegatie van comité B stuurt eisenbundel 2021-2022 aan minister van Ambtenarenzaken.

Ontdek het vernieuwde VSOA-voordelenplatform
Ons voordelenplatform krijgt een ingrijpende facelift. VSOA-leden genieten van honderden interessante kortingen en voordelen.

Vakbonden bpost willen CEO die weet waarover het gaat
Het bedrijf verdient niet minder dan een krachtdadig en sociaal beleid, waarbij het personeel en de representatieve vakbonden gezien worden als een volwaardige partner.

De gevolgen van afstandsonderwijs
De impact van corona op de onderwijsloopbaan en de verworven competenties van leerlingen is nog onduidelijk. Wat we met zekerheid kunnen stellen is dat leerlingen uit kansarme en allochtone gezinnen disproportioneel getroffen zijn.

En meer...