Magazine

Argument is het ledenmagazine van het VSOA. Je vindt er informatie rond actuele thema’s en over het reilen en zeilen in de verschillende openbare diensten.

Mei 2020

In dit nummer:

We brengen getuigenissen van ambtenaren, hoe zij zich als helden staande houden in deze
gezondheidscrisis. Hoe organiseren ze zich?
Hoe ervaren ze de quarantaine?
Hoe slagen ze erin het land draaiende te houden?

 

getuigenissen