25 november = Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen

stop geweld
25.11.2022

25 november werd door de Verenigde Naties uitgeroepen als de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen als herdenking van de brutale moord die dag op drie politieke activistes in de Dominicaanse republiek.

Over de hele wereld wordt er tijdens deze dag extra stil gestaan bij het nog steeds voorkomende geweld tegen vrouwen.

Dat geweld kan gaan over lichamelijke, seksuele en psychologische mishandeling, zowel in de privésfeer als op de werkvloer.

Gendergelijkheid is een fundamentele waarde. De uitbanning van gendergerelateerd geweld tegen vrouwen is dan ook één van de voorwaarden om te komen tot echte gendergelijkheid.

Feiten van geweld moeten worden aangeklaagd. Iedereen kan een steentje bijdragen om een welwillend klimaat van welzijn te creëren, privé maar ook zeer specifiek op het werk.

Werken is een recht en dit moet kunnen uitgeoefend worden in een veilige, serene en vertrouwensvolle omgeving. Onze collectieve syndicale werking moet hierop toezien.

Voor slachtoffers van psychische en/of seksuele intimidatie op het werk, voorziet de wettelijke procedure in twee mogelijkheden: een verzoek om psychosociale interventie in te dienen, hetzij informeel, hetzij formeel.

Onze VSOA-afgevaardigden bieden een luisterend oor en zullen slachtoffers oriënteren naar de juiste structuren.

Sensibiliseren is eveneens cruciaal. We zeggen samen: STOP HET GEWELD TEGEN VROUWEN ! 

#stopgeweldtegenvrouwen