8 maart - Internationale dag rechten van de vrouw

8maart
08.03.2024
 Gelijke kansen? Vrouwen verdienen dezelfde kansen als mannen en gelijke rechten. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is helaas nog geen werkelijkheid. Het VSOA voert de strijd tegen de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen en voor gelijkwaardigheid. Laten we dat samen doen! Ontstaan van deze dag die wereldwijd wordt 'gevierd':

Hoewel al in 1909 hieraan gedacht werd, zal men tot 1972 moten wachten vooraleer hij in Europa goed verankerd wordt. Simone de Beauvoir zal 8.000 vrouwen samenbrengen voor een mars.

Op 8 maart 1977 wordt naar aanleiding van het internationaal jaar van de vrouw van 1975 door de Verenigde Naties een resolutie aangenomen waarbij hun lidstaten worden verzocht om een “ Internationale dag van de vrouw” te vieren.

Die Dag van de Rechten van de Vrouw ontstond uit een uitsluitend feministische beweging. Hij is tegenwoordig van cruciaal belang want daar bestaan nog altijd talrijke ongelijkheden tussen mannen en vrouwen in de 21e eeuw.