Aanvullend pensioen voor (federaal) contractueel overheidspersoneel eindelijk in zicht!

aanvullend pensioen
10.04.2019

VSOA is blij met de beslissing van de ministerraad over het aanvullend pensioen voor contractuelen, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. De ministerraad lanceert daarmee nu eindelijk de overheidsopdracht voor de aanduiding van de verzekeringsmaatschappij belast met het beheer van dit aanvullend pensioenplan. 
 
De overheid kwam gedeeltelijk tegemoet aan de eisen van VSOA: niet alleen het klassieke federaal openbaar ambt zit in het toepassingsveld maar ook onder andere het personeel van de geïntegreerde politie, de rechterlijke orde, Fedasil en het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie). 

VSOA is deze minister voor het federaal openbaar ambt dankbaar dat ze meer aandacht heeft voor de eisen van de vakbonden dan haar voorgangers. Het dossier lag immers twee jaar lang in de onderste schuif.

VSOA betreurt niettemin de vertraging in dit dossier waardoor de voorziene budgettaire enveloppes voor de jaren 2017 en 2018 verloren gingen.  
Zo bedragen de pensioenrechten slechts 1% (van het bruto jaarloon) in 2017; 1,5% in 2018 en 3% in 2019, terwijl wij minimum 3% vanaf 2017 vroegen.  

Het valt ook te betreuren dat de sector gezondheidszorg niet werd opgenomen in deze overheidsopdracht. Het akkoord tussen de sociale partners van die sector over het aanvullend pensioenplan kan bijgevolg niet worden uitgevoerd. 

Tenslotte ijvert VSOA ervoor dat de andere overheidsniveaus, waaronder de gemeenten en provincies, hieraan een voorbeeld nemen en 3% toekennen.

Niettemin wordt dankzij deze beslissing een belangrijk strijdpunt gerealiseerd. 

 

Lees meer over het thema aanvullend pensioen