Mogelijke afschaffing van het 'ziektepensioen’?

ziektepensioen
02.05.2024

Invoering van een nieuwe administratieve stand komen: 

‘Tijdelijke Arbeidsongeschiktheid voor Ambtenaren’? VSOA gaat alvast niet akkoord!

De regering wil het zogenaamde 'ziektepensioen' voor ambtenaren afschaffen. Dit pensioen wordt toegekend bij lichamelijke ongeschiktheid. In de plaats zou een nieuwe administratieve stand komen: ‘tijdelijke arbeidsongeschiktheid voor Ambtenaren’, afgekort ‘TAVA’, met een pensioen door de Federale Pensioendienst, maar de statutaire band met de overheidswerkgever zou behouden blijven! Doel: re-integratie op het werk op grond van restcapaciteiten, bij de huidige of een andere overheidswerkgever, zelfs bij een privéwerkgever. 

Het VSOA gaf alvast een niet akkoord: de rol van Medex is te uitgebreid, de medische commissies van de bijzondere korpsen zouden helemaal buitenspel worden gezet. De expertise vereist om gezondheidsbeoordelingen uit te voeren voor de speciale korpsen van Politie en Defensie en de Spoorwegen zou niet gewaarborgd zijn. Geen garantie kan worden gegeven dat de preferentiële loopbaanbreuk behouden zou blijven bij re-integratie bij een andere overheidswerkgever. De betrokkenen zouden slechts één keer een door Medex aangeboden betrekking gemotiveerd kunnen weigeren. 

Op 24 april 2024 vroeg het VSOA tijdens de onderhandeling in Comité A naar de stand van zaken is in dit dossier. VSOA had immers gevraagd dat sommige essentiële bepalingen pas in werking zouden treden op 01.01.2028, waardoor er meer tijd zou zijn voor de overheden om zich aan te passen aan de nieuwe regeling.

Intussen floot de Raad van State (RvS) de regering in een recent advies terug: Er zou een bevoegdheidsoverschrijding zijn door de minister van Pensioenen. De RvS zegt dat de regering bevoegd is om het ziektepensioen af te schaffen maar vraagt zich af of ze wel bevoegd is om een nieuwe regeling in de plaats te stellen. Het gaat dan over de invoering van de uitkering omdat die ook een statutaire basis heeft. Dat gaat dus niet zomaar met de vingerknip. 

De invoering van de TAVA heeft bovendien een brede statutaire impact voor het personeel in de verschillende overheidsdiensten. De termijn was onrealistisch kort om al deze statuten te wijzigen. Daarom is de uitvoering ervan uitgesteld tot 1 januari 2028. Daarmee wordt ingegaan op onze vraag tot uitstel.

In de tussenperiode van 01.01.2025 tot 01.01.2028 zou dan alleen nog een tijdelijk ziektepensioen kunnen worden toegekend. Actueel is dat maximum voor 2 jaar. Die termijn wordt dan 3 jaar.

Maar….. komt dit ontwerp nog door deze legislatuur? Met andere woorden, wanneer zal dit dossier worden gestemd in het Parlement? Daar is vandaag geen antwoord op. 

Wat we wel weten is dat de Commissie Sociale zaken de ontwerpteksten inmiddels goedkeurde.

Met de federale verkiezingen in het vooruitzicht is het dus afwachten of de TAVA het licht zal zien tijdens de huidige legislatuur.

We houden u hierover nauwgezet op de hoogte!