Nieuw omstandigheidsverlof bij zwangerschapsverlies

paardebloem
25.06.2024

Federale ambtenaren (en partner) krijgen 2 dagen omstandigheidsverlof bij zwangerschapsverlies onder 180 dagen.

Personeel van de federale overheid krijgt 2 dagen verlof bij zwangerschapsverlies onder 180 dagen. Zowel de vrouw als haar partner (als die werkzaam is bij de federale overheid) krijgen 2 dagen 'omstandigheidsverlof' om het verlies van hun kindje te verwerken. De nieuwe regeling geldt vanaf 1 juli 2024.

De federale regering volgt hiermee het voorbeeld van de Vlaamse regering, die eerder een vergelijkbaar verlof goedkeurde in het Vlaams personeelsstatuut.

Een vrouwelijk federaal personeelslid dat haar zwangerschap vooraf heeft gemeld met een doktersattest, heeft recht op 2 werkdagen omstandigheidsverlof bij zwangerschapsverlies. Een attest voor het verlies zelf is niet nodig. Zwangerschapsverlies omvat zowel medisch als spontaan ingeleid, vanaf het begin van de zwangerschap tot en met 180 dagen.

Een federaal personeelslid waarvan de partner zwangerschapsverlies ervaart, heeft ook recht op 2 werkdagen omstandigheidsverlof. Hiervoor is geen voorafgaande zwangerschapsmelding of attest van het verlies nodig; een eenvoudige verklaring volstaat. Deze ongelijke behandeling, waarbij alleen aan de zwangere vrouw een voorwaarde wordt gesteld, is onbegrijpelijk en betreurt het VSOA.

Bij de Vlaamse Gemeenschap is geen enkel attest nodig, noch van de zwangerschap, noch van het verlies. 

België is het eerste land in Europa dat partners rouwverlof geeft bij een vroege miskraam. 

VSOA hoopt dat andere overheden ook zullen volgen en dit rouwverlof invoeren.