Opnieuw vereenvoudigde procedure voor aanvraag tijdelijke werkloosheid

tijdelijke werkloosheid
10.11.2020

Ook contractueel personeel in de openbare diensten kan op beslissing van de werkgever in tijdelijke werkloosheid worden geplaatst omwille van de coronamaatregelen. Wat moet je doen? 

 

Is het voor de eerste maal dat je tijdelijk werkloos wordt gesteld?

 • Dan kan je de aanvraag met een formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA indienen. Je kan het formulier hier downloaden.
   
 • Dat formulier bezorg je ingevuld aan je VSOA-secretariaat naargelang de sector waarin je bent tewerkgesteld.
   
 • Jouw VSOA-secretariaat zal ervoor zorgen dat je aanvraag samen met een bewijs van je VSOA-lidmaatschap onmiddellijk wordt overgemaakt aan onze zusterorganisatie ACLVB, één van de erkende betalingsinstellingen van werkloosheidsuitkeringen.
   
 • Wend je niet rechtstreeks tot de ACLVB. Je aanvraag moet via het VSOA gaan.
   
 • De ACLVB maakt je aanvraag in orde en stuurt je dossier door naar de RVA.

Je bent nog geen lid bij VSOA? Je kan je hier aanmelden.

 

Je was recentelijk al tijdelijk werkloos?

Je hebt voorheen al een aangifte ingediend en uitkeringen als tijdelijke werkloze ontvangen, dan hoef je dit niet opnieuw te doen.

 

Hoe ontvang je jouw uitkeringen tijdelijke werkloosheid?

De werkgever staat in voor de elektronische aangifte van de tijdelijke werkloosheid bij de RVA. Op basis van deze aangifte zal de ACLVB als uitbetalingsinstelling, overgaan tot uitbetaling van jouw uitkering. Informeer tijdig bij je werkgever of hij deze stappen ondernomen heeft.