Sterke openbare diensten! Daar gaan we voor.

actieweek
02.03.2023

De vakbonden van de openbare sector (VSOA, ACOD en FCSOD) houden van 6 tot en met 10 maart sensibiliserings- en protestacties. In die week zet het gemeenschappelijk vakbondsfront de openbare diensten in de kijker om aan te tonen waarom het belangrijk is om erin te blijven investeren.

Een samenleving kan niet zonder openbare diensten. Maar die komen steeds meer onder druk te staan. Het gebrek aan investeringen en het tekort aan personeel in bijna alle diensten maken het steeds moeilijker om een kwaliteitsvolle dienstverlening te blijven bieden. Dit terwijl ambtenaren dag en nacht hun beste beentje voorzetten.

Onderwijs, openbaar vervoer, gezondheidszorg, kinderopvang, brandweer, politie, justitie, enzovoort...: geen enkel departement ontsnapte aan de besparingsdrift van de verschillende regeringen in ons land. Daarom luidt het overheidspersoneel deze week de alarmbel. Want iedereen heeft recht op een sterke openbare sector.

 En dat uit zich op allerlei manieren:
>> Treinen, trams en bussen rijden met vertraging of worden afgeschaft.
>> Schoolgaande kinderen en jongeren zien lessen wegvallen door een tekort aan leerkrachten. En ook bij politie, brandweer en justitie kampt men met personeelsgebrek.
>> Niet iedere ouder vindt een opvangplek voor zijn of haar kind.
>> Je moet langer wachten op de nodige zorg.
>> ....

Er zijn helaas nog vele voorbeelden. En toch zorgt het overheidspersoneel ervoor dat alle diensten blijven draaien.

Maar het kan zo niet verder!

Daarom luiden we de alarmbel. 


WANT IEDEREEN HEEFT RECHT OP EEN STERKE OPENBARE SECTOR.

 

Download hier de flyer van het vakbondsfront.

 

VSOA roept niet op tot een algemene staking!


Een aantal van onze sectoren heeft evenwel een stakingsaanzegging ingediend voor een welbepaalde datum/periode.

Informeer je bij je VSOA-afgevaardigde of VSOA-beroepsgroep voor meer informatie over de (eventuele) acties die in jouw sector worden georganiseerd.