Update over de afschaffing van het ziektepensioen

ziektepensioen
03.07.2024

Update over de Wet tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor Ambtenaren ‘TAVA’ en de afschaffing van het ziektepensioen.

Op 3 juli nodigde de overheid de sociale partners uit op een informatievergadering over de wet TAVA van 18.05.2024, gepubliceerd in het BS dd 13.06.2024.

We delen de info die we hier ontvingen meteen graag met onze leden!

 • De inwerkingtreding van de ‘TAVA’ is pas op 01.01.2028;
   
 • Wie voor 01.01.2025 in het tijdelijk (of definitief) ziektepensioen terecht komt, blijft onder de oude regelgeving en kan nog met definitief ziektepensioen gesteld worden;
   
 • De magistraten behouden (voorlopig?) nog het ziektepensioenstelsel: geen wijziging aan het gerechtelijk wetboek
   
 • Overgangsfase 01.01.2025-31.12.2027
  • geen definitieve ziektepensioenen meer, alleen nog tijdelijke ziektepensioenen
  • termijn tijdelijk ziektepensioen gaat van maximum 2 jaar naar maximum 3 jaar (tot 31.12.2027)
  • Medex evalueert de tijdelijke ziektepensioengerechtigden in de periode juli 2027- december 2027 en beslist dat zij vanaf 01.01.2028 hetzij overgaan naar TAVA hetzij re-integreren op het werk
  • Cumulgrenzen professionele inkomsten zijn verhoogd en de sanctie bij de overschrijding wordt niet toegepast
  • De terug naar werkcoördinatoren worden aangeworven vanaf 01.01.2025 om wie terug naar het werk wil al kan begeleiden
  • Er is helaas dan nog GEEN ‘individualisering’: het tarief voor gehuwden/alleenstaanden blijft gehandhaafd. 
    
 • De onderhandelingen op federaal niveau (Comité B) zullen binnenkort worden opgestart om de statutaire aanpassingen toe doen nodig om TAVA operationeel te maken (KB). Dit zal als voorbeeld dienen voor de andere overheden. 
   
 • Twee andere KB’s, die in februari al onderhandeld waren, worden voorbereid (Medex-wet uitvoeren en naamwijzigingen)
   
 • De politieke overheden van de gefedereerde entiteiten ontvangen informatiefiches om op te nemen in het regeerakkoord om de TAVA overal in werking te kunnen doen treden vanaf 01.01.2028
   
 • Statutaire aanpassingen moeten ook gebeuren, vooral bij Onderwijs en Defensie om TAVA te kunnen laten werken
   
 • De bijzondere korpsen moeten de toegang tot TAVA regelen volgens identieke regels als Medex, communicatiekanalen met Medex worden opgezet. De eerst evaluatie van de TAVA regeling gebeurt in 2031. 
   
 • Wie nu in definitief ziektepensioen is, kan vanaf 01.01.2028 op eigen initiatief in TAVA stappen : in de praktijk zullen de arbeidsbemiddelingsbureaus ook ingeschakeld worden om opleidingen te geven enz, financiering van deze opleiding is nog niet duidelijk.

 

VSOA volgt dit dossier verder op!

 

Lees ook het vorig nieuwsbericht