FOD Financiën: op 29 mei wordt de North Galaxy in Brussel afgesloten!

29.05.2017

Na de acties van 2016, toen het personeel zijn ongenoegen had geuit, deed de minister van Financiën een aantal beloften: nieuwe aanwervingen, aangepaste procedures voor de mobiliteit, een toelage voor wapendracht en actieve dienst voor het personeel van de douane …Nu, één jaar later is nog geen enkele van die beloften werkelijkheid geworden. Het personeel is enorm ontgoocheld!

Er wordt niets ondernomen om te vermijden dat de arbeidsomstandigheden nog slechter worden: het personeelsbestand blijft verder inkrimpen, de werklast en de stress nemen toe, de strijd tegen de fiscale fraude wordt opgegeven, er is te weinig opleiding en ze is niet aangepast, de douaniers worden ingeschakeld in de strijd tegen het terrorisme, maar ze worden niet gerespecteerd …

De ambtenaren kunnen die situatie niet meer aanvaarden. Hun eisen:

  • STOP het banenverlies bij de FOD Financiën! Om een kwaliteitsvolle service te bieden is meer personeel nodig.
  • Redelijke arbeidsomstandigheden!
  • Kwaliteitsvolle, aangepaste, gespecialiseerde opleidingen!
  • Het einde van de verplichte polyvalentie in alle administraties!
  • De erkenning dat de douaniers een zwaar beroep uitoefenen en dat ze beroepsrisico's lopen!
  • Een rechtvaardige en doorzichtige regelgeving op het vlak van de mutaties!
  • Een degelijke bezoldiging voor de geleverde inspanningen!
  • Een rechtvaardige fiscaliteit!

Ze vragen dus gewoon goede arbeidsomstandigheden om hun werk te kunnen doen, om hun taak als dienstverlener te kunnen uitvoeren en om de fiscale fraude te kunnen aanpakken en dat in alle algemene administraties!

Het is om die reden dat ze op maandag 29 mei vanaf 7 uur de toegang tot de North Galaxy in Brussel zullen afsluiten (Koning Albert II-laan 33 in 1030 Brussel). Ze worden daarbij gesteund door het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACOD, ACV, VSOA en NUOD).

Belastingplichtigen die van plan waren op die dag naar de North Galaxy te komen, worden aangeraden hun bezoek uit te stellen.

De keuze van dit gebouw is symbolisch: de centrale diensten van de FOD Financiën zijn er gehuisvest, maar vooral ook de kantoren van de verschillende managers van het departement.

Met deze eerste actie, die de burgers en de bedrijven niet treft, willen wij een krachtig signaal sturen naar het management en de minister om hun departement te verdedigen.

Maar indien er na die eerste waarschuwing niet snel schot in de zaak komt, zullen hardere acties volgen, in de periode van de belastingaangiften en bij het begin van de vakantieperiode.

Stefaan Slaghmuylder

Voorzitter VSOA-Financiën