Argument februari 2018

2018 wordt een jaar vol uitdagingen

 

Overheidspensioenen: stand van zaken

Medio januari 2018 kenden we een nieuwe uitbraak van koortsachtigheid zowel bij onze leden als bij de pers over de zware beroepen.

People @ core : verlof is een recht

Begin vorig jaar kondigde bpost maatregelen aan om het welzijn van het personeel te verhogen.

Ta-Die-Ta-Die. HELP !

De nieuwe demografische uitdagingen en de vergrijzing van de bevolking brengen een verhoogde vraag naar gezondheidszorgen met zich mee.

Sportief het nieuwe jaar in

Defensie hecht veel belang aan het sportbeleid. Het militair beroep vraagt nu eenmaal een aangepaste fitheid gedurende de ganse loopbaan.

Algemene vergadering VSOA-Onderwijs

Eind vorig jaar vond de Algemene Vergadering van het VSOA-Onderwijs plaats. Verslag uitgebracht over de werking van het afgelopen jaar. Maar er was ook tijd en ruimte voor gastsprekers.