"Na de watersnood: de solidariteit"

In dit nummer:

Golf van solidariteit na de zondvloed
Na het zware verlies en de kritiek op de aanpak van deze crisis, ontstond een ongeziene golf van solidariteit..

Interview VSOA-VRT
Argument sprak met Mike Barlow, voorzitter VSOA-VRT en Lut Gouwy, bedrijfsvrijgestelde voor onze organisatie over de nieuwe
beheersovereenkomst en de toekomst van het VRT-personeel.

Regeling telewerken
Zowel bij de rechterlijke orde als bij het spoor wijzigt de regeling van het telewerken.

Sporten mogelijk na de diensturen bij de politie
Eindelijk! Personeelsleden krijgen de mogelijkheid geboden om na de diensturen aan de fysieke conditie te werken.

Wie wil nog leraar worden?
Het tekort neigt almaar meer naar een acuut én dramatisch probleem: zowel in het basisonderwijs als voor sommige vakken in het
secundair onderwijs vindt men geen leraren meer.

En meer...