21 maart - Internationale dag tegen racisme en discriminatie

discriminatie
21.03.2019

In 1965 werd het Internationaal Verdrag over de Uitbanning van alle Vormen van Rassendiscriminatie opgesteld. Dit verdrag, dat België in 1999 bekrachtigde, kwam er als reactie op verschillende vormen van racistisch beleid zoals dat van nazi-Duitsland of de apartheid in Zuid-Afrika. Het verdrag verbiedt elk onderscheid op grond van “ras”, kleur, etnische of sociale afkomst en is erop gericht racistisch ingegeven daden en uitspraken te verbieden en te bestraffen.

Sinds 1966 organiseren de Verenigde Naties (VN) op 21 maart een Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. De datum is niet toevallig gekozen: op 21 maart 1960 werden namelijk in Sharpville, Zuid-Afrika 69 mensen gedood en raakten 180 anderen gewond bij een vreedzame betoging tegen het apartheidsregime.

Overal ter wereld bestaan helaas nog steeds belangrijke gronden voor discriminatie: etnische, nationale of sociale afkomst, godsdienst, taal, geslacht, politieke overtuiging, seksuele geaardheid, leeftijd, gezondheidstoestand, enz.

Talrijke studies, rapporten, verslagen en praktijkgevallen tonen jammer genoeg aan dat er ook nog steeds een duidelijke vorm van etnische discriminatie bestaat op onze werkvloer in België.

Daarom is het van cruciaal belang dat we blijven vechten tegen stereotypen en vooroordelen!