Acties bij bpost door jarenlange malaise

postbus
15.11.2018

Meer dan 20 jaar lang leverde het personeel van bpost telkens opnieuw inspanningen om de hervormingen van het bedrijf in goed orde te laten verlopen. Meer dan 20 jaar lang paste het personeel zich telkens aan. Het personeel heeft bpost omgevormd van staatsinstelling naar beursgenoteerd bedrijf dat deel uitmaakt van de Bel20. Een geslaagd parcours dankzij het personeel, zou je dan denken. Maar voor het management is dat blijkbaar niet genoeg, want de minachting die datzelfde management toont voor het personeel is schrijnend.

Eind oktober diende het gemeenschappelijk vakbondsfront bijgevolg een stakingsaanzegging in, gevolgd door een pamflet gericht aan het personeel waarin de vakbonden ‘neen’ zeggen tegen alle mistoestanden bij het bedrijf waar enkel de “happy few” beter van wordt, en ‘ja’ zeggen tegen een positief en constructief signaal aan het personeel en aan de bevolking.

Nochtans geeft VSOA-Post steeds voorrang aan een correct overleg, maar dan moeten er wel concrete oplossingen komen. Niet alles kan op één dag gerealiseerd worden, maar we verwachten op korte termijn voorstellen van het postbedrijf die de verzuchtingen van het personeel beantwoorden.

De gedrevenheid en vastberadenheid van het personeel tijdens deze acties zijn een krachtig signaal gebleken, niet alleen voor het management van bpost, maar ook voor de politieke verantwoordelijken.

Nu moeten we opnieuw naar de orde van de dag en de signalen omzetten in daden. De eerste gesprekken tussen de vakbonden en het bedrijf hebben intussen geleid tot enkele voorstellen van het bedrijf inzake de werklast en het vertrouwen. Voor VSOA-Post was dit een basis om verdere besprekingen te voeren die moeten leiden tot betere arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. De voorstellen moeten nog verder uitgewerkt worden.

Op 13 november besliste VSOA-Post de acties op te schorten, maar de stakingsaanzegging aan te houden om zo verder druk te zetten. VSOA-Post eist immers garanties van het bedrijf om hun engagementen daadwerkelijk om te zetten in concrete oplossingen.

De strijd werd op straat gevoerd, maar de oplossingen moeten nu van de onderhandelingstafel komen. Er staat immers veel op het spel.

Indien het bedrijf niet met bevredigende oplossingen komt, zijn volgens VSOA-Post voorzitter Marc De Mulder nieuwe acties onvermijdelijk.

Download het pamflet: Het vertrouwen is geschonden.

La confiance est rompue.