31 mei : Gemiste kans ! VSOA roept niet op tot algemene staking in de openbare diensten

27.05.2016

De vakbonden van het overheidspersoneel hadden beslist om op 31 mei in Brussel een massabetoging te houden tegen de maatregelen die de regeringen hebben genomen ten nadele van de overheidsdiensten. VSOA had zich volmondig achter deze aanpak geschaard. De beslissing van onze collega’s van het spoor van de andere vakbonden om die dag te staken, hypothekeert zwaar de organisatie van die actie, die bedoeld was om een sterk signaal uit te sturen naar alle beleidsmakers! De ene organisatie zal betogen buiten Brussel en de andere in Brussel. VSOA heeft zijn leden gemobiliseerd om op 24 mei deel te nemen aan de acties in interprofessioneel gemeenschappelijk vakbondsfront.

Intussen roept de IRW (interrégionale wallonne) van het CGSP op om te staken tot de finish in alle openbare diensten om zo de val van de federale regering uit te lokken. VSOA distantieert zich van dit initiatief en herhaalt dat het zich kant tegen de genomen beslissingen van de verschillende regeringen.

Het VSOA blijft evenwel ijveren voor een onvervalst sociaal overleg maar doet niet mee aan populisme.

VSOA steunt de acties waarover is beslist in gemeenschappelijk front in het belang van de beambten van de overheidsdiensten, maar roept niet op tot algemene staking in de openbare diensten vanaf 31 mei.

VSOA is van mening dat op eigen houtje handelen in zijn strijd voor de overheidsdiensten, koren op de molen is van onze critici. Kwatongen zullen niet nalaten een communautaire bijklank te geven aan de acties, een spel waaraan VSOA niet deelneemt.

Staking is het ultieme middel. VSOA betreurt deze staking, die de gebruikers last zal bezorgen, vooral dan de lesgevers in de onderwijsinstellingen, de studenten in examenperiode, hun ouders en alle andere werknemers.

François Fernandez-Corrales
Algemeen voorzitter