Actie #beschermdepubliekezorg

handen
15.09.2021

Zorg en welzijn zijn van levensbelang. Na een zeer moeilijke periode voor de volksgezondheid kan niemand dat nog ontkennen. Als medewerker van een publieke welzijnsvereniging of lokaal bestuur geef je samen met je collega’s het beste van jezelf. Dagelijks zorg je ervoor dat een betaalbare, kwaliteitsvolle en voor iedereen toegankelijke dienstverlening
mogelijk is. 

Maar de Vlaamse regering toont geen respect voor jullie inzet en doet nu terug een poging om de publieke zorg grondig overhoop te halen. Eind september stemt het Vlaams Parlement zelfs een decreet dat wel eens het einde zou kunnen betekenen van de publieke zorg. Commerciële spelers zullen zich kunnen inkopen in welzijnsverenigingen. De kinderopvang, de jeugdzorg, de gezinszorg, de ouderenzorg en nog veel meer activiteiten zullen winst moeten maken. Winst wordt het doel. De grote ketens en investeringsfondsen hebben nu eenmaal meer oog voor hun beurskoers dan voor het welzijn van personeel en zorgvragers. Het hele zorgmiddenveld heeft zich al uitgesproken tegen dit privatiseringsdecreet.
De Vlaamse regering blijft evenwel doof voor al deze terechte verzuchtingen. 

Wat zijn de gevolgen van het privatiseringsdecreet voor het personeel?

  • Het statutair personeel wordt gedetacheerd naar private dochterentiteiten. Het contractueel personeel wordt overgedragen aan de private sector en is dus niet langer personeel van de publieke sector  waardoor ze vaak aan minder gunstige loon- en arbeidsvoorwaarden zullen moeten werken.
  • De private investeerders zullen besparen op personeel om hun winsten te maximaliseren. Commerciële spelers zetten minder personeelsleden in dan de welzijnsverenigingen.
  • Privatisering leidt tot een hogere werkdruk. Taken moeten zo snel mogelijk worden uitgevoerd, wat leidt tot gevoelens van tekortkoming bij het personeel.

Wat zijn de gevolgen van het privatiseringsdecreet voor iemand die zorg nodig heeft?

  • Door de beknibbelingen op het personeel is er minder tijd voor een babbel, een lach of een traan. Goede loon- en arbeidsomstandigheden én een kwaliteitsvolle zorg
    gaan samen.
  • De zorgvereniging zal de prijzen voor de burger moeten verhogen en besparen op zowat alles (maaltijden, omkadering … ) om de winsten van de commerciële investeerder te garanderen.
  • Wie zorg nodig heeft, zal meer moeten betalen voor een minder kwaliteitsvolle dienstverlening. Aandeelhouders verrijken zichzelf en de samenleving verarmt.

De toekomst van de publieke zorgsector staat op het spel. Het is belangrijk dat ook jij een duidelijk signaal geeft en op dinsdag 21 september om 13 uur even je dienst verlaat en van je laat horen samen met je collega’s. Neem foto’s van jullie actie en deel ze op sociale media met #beschermdepubliekezorg.
Met verenigde kracht kunnen we de publieke zorg voor iedereen veiligstellen. 

Meer informatie over de actie bij je vakbondsverantwoordelijke of -afgevaardigde van VSOA-LRB.

Download het pamflet!