Afkopen studiejaren

11.01.2017

Bacquelaines “voordelige regeling”: niet meer dan een “misleidende en goedkope” trigger

Vanaf maart 2017 zou er een “voordelige” regeling voor het valideren van de studiejaren komen. Volgens minister Bacquelaine  zou één gevalideerd studiejaar bruto 250 euro extra pensioen opleveren op jaarbasis. Hij vergeet daarbij te vermelden, dat dit niet voor iedereen het geval zal zijn… Dit blijkt uit de “Vrije Markt” van 7 januari 2017 op de VRT.

Harmonisering naar beneden…

Eerder besteedden we al uitgebreid aandacht aan het: “Voorontwerp van Wet betreffende de regularisatie van studieperioden voor de berekening van het ambtenarenpensioen”. Hiermee wil minister van Pensioenen Bacquelaine vanaf maart 2017 een harmonisering tussen de overheids- en privésector bewerkstelligen…

In de realiteit komt het er echter op neer, dat met dit voorontwerp de gratis validatie van studieperioden voor ambtenaren zal worden geschrapt. Daardoor zal de diplomabonificatie van ambtenaren niet langer gratis meetellen voor de berekening van hun pensioen! Zij zouden dus voortaan ook moeten betalen om hun diplomabonificatie gevalideerd te zien. De harmonisering is hiermee een feit… Maar voor het overheidspersoneel betekent het evenwel een harmonisering naar beneden…

"250 euro bruto méér pensioen op jaarbasis"…

Minister Bacquelaine voorziet tot 2020 in een “Overgangsperiode met voordelige regeling” voor alle werknemers ongeacht hun leeftijd. Dit zou het voor hen mogelijk maken om hun studiejaren af te kopen a rato van 1.500 euro per diplomajaar. Ambtenaren genieten tot maart 2019  van een bijkomende korting: per diplomajaar krijgen zij 10 % vermindering en betalen zij dan 1.350 euro in de plaats van 1.500 euro. De gevalideerde studiejaren worden samen met het aantal gewerkte jaren in rekening gebracht voor de berekening van het pensioen.

Minister Bacquelaine zegt dat één gevalideerd studiejaar bruto 250 euro extra pensioen zal opleveren. Dit zou dus resulteren in 1.000 euro bruto (4 X 250 euro) meer pensioen op jaarbasis. Dit bedrag zou ook worden geïndexeerd en de betaalde bijdragen zouden ook fiscaal aftrekbaar zijn; wat wil zeggen dat men daarvan de helft van de fiscus terugkrijgt. Volgens Bacquelaine zijn drie jaar na de pensioendatum de validatiekosten dan ook terugverdiend.

Niet meer dan een “misleidende en goedkope” trigger!

Met de trigger: “250 euro bruto méér pensioen op jaarbasis én drie jaar na de pensioendatum zijn de validatiekosten terugverdiend”, probeert minister Bacquelaine klanten te ronselen.

In de uitzending: “De Vrije Markt” van 7 januari 2017 op de VRT (één) is echter te horen dat de trigger van minister Bacquelaine niet helemaal strookt met de werkelijkheid…

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA-Onderwijs

Het fragment: “Studiejaren afkopen: wat zijn de voor- en nadelen?”, uit “De Vrije Markt” van 7 januari 2017 op de VRT (één) kan u via deze link downloaden.

De volledige aflevering van “De Vrije Markt” van 7 januari 2017 op de VRT (één)  kan u via deze link  downloaden.