Bijna 200 euro pensioen per maand minder voor personeelsleden basiseducatie

09.10.2017

Door een nieuwe regeling van minister van Pensioenen Daniel Baquelaine (MR) dreigen de personeelsleden van de Centra voor de Basiseducatie tot 200 euro netto pensioen per maand mis te lopen. Het vakbondsfront Onderwijs vraagt aan de federale parlementsleden om een amendement in te dienen, zodat "deze onrechtvaardige en schrijnende toestand wordt rechtgezet.

Op 1 januari 2018 krijgen de personeelsleden van de Basiseducatie in het Nederlandstalig onderwijs hun onderwijsstatuut. Zo nemen zij eindelijk een volwaardige plaats in naast hun andere onderwijscollega’s en kunnen zij binnen het statuut ook een overheidspensioen verkrijgen. Een nieuwe federale wet die minister Bacquelaine op 1 december 2017 wil invoeren, strooit echter roet in het eten.

Sinds het afsluiten van cao III in 2013 werd de personeelsleden van Basiseducatie voorgespiegeld dat er in 2015 de overstap zou gemaakt worden naar een statuut. Dit statuut zou een beter pensioen inhouden, met inbegrip van de jaren die ze gewerkt hadden vanaf 1 september 2007 toen ze ‘onderwijs’ werden.

Echter, de overheid kon de voorziene timing niet aanhouden en de ingangsdatum voor het overheidsstatuut werd verschoven naar 1 januari 2018. Op zich was dit geen ramp omdat de personeelsleden de garantie hadden verkregen dat de periode tussen 2007 en 2017 (10 jaar) omgezet zou worden. Het maakte dan niet uit dat ze een jaartje langer moesten wachten op het overheidsstatuut.

Groot is het ongenoegen nu we merken dat net op de valreep door minister Bacquelaine een grote streep wordt getrokken door dit scenario. 31 dagen te laat! Wij vinden dit schrijnend en harteloos van de minister. De collega’s van de Basiseducatie zetten zich iedere dag met hart en ziel in voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. Nu voelen zij zichzelf het slachtoffer: ze lopen immers tot 200 euro netto pensioen per maand mis!

Daarom roepen wij de federale parlementsleden op om hun hart te laten spreken voor de Basiseducatie en de duizend personeelsleden (ongeveer 800 voltijdse eenheden) die zich er dagelijks inzetten. Wij vragen aan de federale parlementsleden om een amendement in te dienen zodat deze onrechtvaardige en schrijnende toestand wordt rechtgezet.

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA-Onderwijs