Internationale dag openbare diensten

epsu beeld
23.06.2022

Donderdag 23 juni is Public Service Day (de Dag van de openbare diensten). De VN heeft deze dag uitgeroepen om het werk te vieren dat werknemers in de publieke sector verrichten. Zij streven het algemeen belang en het algemeen welzijn na en dragen bij aan onze gemeenschappen en samenleving. Zij streven daarbij niet naar winst. De European Public Service Union, EPSU, de stem van de Europese werknemers in de openbare diensten en lid van het EVV, wil deze dag vieren met een manifestatie om hulde te brengen aan de werknemers in de gezondheids- en zorgsector die twee jaar geleden nog bejubeld werden, maar die nu door de publieke opinie totaal vergeten lijken te zijn.

De actie wordt gehouden op wandelafstand van het Europees Parlement, van 10.00 tot 12.30 uur op donderdag 23 juni (op het gras van het Luxemburgplein).

EPSU zal buiten het Parlement rond de kleine rotonde staan, zodat de leden van het Europees Parlement de boodschap van de werknemers in de publieke sector kunnen horen, en hun steun kunnen betuigen voor hun benarde situatie. 

Werknemers in de publieke sector komen uit alle lagen van de bevolking en hebben tijdens de pandemie onvermoeibaar doorgewerkt.

Zij variëren van:

  • De vuilnismannen en -vrouwen die ons afval bleven ophalen, tot de zorgmedewerkers die zorgden voor ouderen, gehandicapten en anderen in permanente residenties.
     
  • Het ziekenhuispersoneel dat tijdens de hele pandemie met groot gevaar voor hun gezondheid werkte, tot de werknemers bij de overheid en de socialezekerheidsinstellingen die ervoor zorgden dat nieuwe werklozen en kleine en middelgrote bedrijven die leden onder de lockdowns, hun uitkeringen ontvingen om hen op de been te houden.
     
  • Degenen die in de kinderopvang en op scholen werkten en zich moesten aanpassen aan nieuwe leermethoden, tot gevangenispersoneel, brandweerlieden en degenen die het openbaar vervoer organiseerden.

Gedurende de hele pandemie hebben we hun werk toegejuicht. Dat werk gaat door - 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Werknemers die openbare diensten en nutsvoorzieningen zoals drinkwater leveren, stoppen nooit. De pandemie heeft de wereld laten zien wat het betekent om een werknemer in de openbare sector te zijn. We zagen het bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en in zijn meest pure vorm nu in de oorlog in Oekraïne.

De reddingswerkers en brandweerlieden, de leraren, de arbeiders die zorgen voor drinkwater en elektriciteitsleidingen, de gezondheidswerkers en de zorgverleners - zij verdienen allemaal onze waardering. Zij zijn essentieel om mensen te helpen hun mensenrechten te verwezenlijken en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te halen.

EPSU, de meest representatieve organisatie voor de gezondheidszorg en de zorg in Europa, mobiliseert haar leden in België en Nederland voor deze symbolische actie. Een 3 meter hoog standbeeld dat de benarde situatie van deze werknemers symboliseert, zal op de ochtend van 23 juni voor het Europees Parlement staan.