Leerkracht zal zélf loopbaanpact moeten financieren!

25.01.2017

“Het lerarenberoep weer aantrekkelijk maken” was het opzet van het lerarenloopbaandebat én het doel van minister van Onderwijs Crevits. Bij de start van dat debat werd door VSOA-Onderwijs duidelijk op gewezen dat: de werkzekerheid voor startende leerkrachten – i.c. vaste benoeming -, de vakantieregeling, de eindeloopbaanregeling, het onderwijspensioen én niet in het minst werkbaar werk integraal deel uitmaken van een aantrekkelijke loopbaan als leerkracht.

In navolging van de algemene en bilaterale gesprekken van de voorbije weken presenteerde minister van Onderwijs Crevits gisterenavond een naar haar zeggen samenhangend geheel van maatregelen om de loopbaan van leerkracht in Vlaanderen opnieuw aantrekkelijker te maken.Highlight tijdens de voorstelling was de financiering van deze maatregelen. Door de zogenaamde gelijkschakeling van de prestatienoemers - leraren in de eerste graad geven op weekbasis 22 uur les.

Voor leraren in de 2de en de 3de graad zou het gelijkschakelen van de prestatienoemers betekenen, dat ook zij dan 22 uur voor de klas zullen staan. Dit in de plaats van 21 uur (2de graad) en 20 uur (3de graad) nu – zou er grosso modo 150 miljoen euro gegenereerd worden. Die zouden moeten dienen om de aanvangsbegeleiding van startende leerkrachten – inclusief het garanderen van werkzekerheid – en de eindeloopbaanmaatregelen voor leerkrachten 55+ te financieren.

Leerkrachten zélf hun lerarenloopbaanpact laten betalen, is de gans braden in haar eigen vet. Het is niet aan het onderwijspersoneel om maatregelen voor werkwaar werk te financieren; dat is de taak van een goede werkgever!

Het is een publiek geheim dat sommige onderwijsactoren daar een uitgesproken voorstander van waren. Al sedert jaar en dag lieten zij geen kans onbenut om dit ook in de media te verkondigen. Door het laten presteren van één of twee uur extra voor dezelfde wedde zou er immers een forse besparing op het onderwijsbudget kunnen gerealiseerd worden… Minister van Onderwijs Crevits volgt hen daar nu in en wil een eventueel loopbaanpact door het onderwijspersoneel laten betalen.

VSOA-Onderwijs is van mening, dat het niet aan het onderwijzend personeel is om het Vlaams onderwijs te financieren; dat is de taak van de Vlaamse overheid. Bovendien zullen tijdelijke leerkrachten het slachtoffer zijn van dergelijke maatregel. Een aanzienlijk aantal van hen – om en bij de 1500 -  zal hun job verliezen en laat dit nu net het tegenovergestelde zijn van wat met het voeren van het lerarenloopbaandebat werd beoogd.

VSOA-Onderwijs zal het samenhangend geheel van maatregelen zoals gepresenteerd door minister Crevits de komende weken aan de achterban voorleggen met het oog op het verderzetten van de besprekingen op 14 februari.

Marnix Heyndrickx

Voorzitter VSOA-Onderwijs