Militairen kunnen weer focussen op corebusiness

26.01.2018

De regering bracht het dreigingsniveau van niveau 3 naar 2, na een nieuwe evaluatie van de situatie door OCAD, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Voor sommige gebouwen of buurten blijft het dreigingsniveau echter op 3 behouden. Deze niveau-daling heeft mogelijks tot gevolg dat de militairen grotendeels uit het straatbeeld verdwijnen.

Sinds de federale regering in januari 2015 besliste om militairen in te zetten, brachten vele collega’s hun tijd grotendeels door in de Belgische straten tijdens Operatie Homeland.
Hierbij leefden ze zoals tijdens een buitenlandse operatie: ze mochten niet naar huis, maar sliepen in de kazerne of op de luchthavens.

Door de patrouilles op straat konden de militairen minder trainen voor buitenlandse operaties, met alle gevolgen voor hun paraatheid en vaardigheden.

Buitenlandse opdrachten, inzet in EU- of NAVO-operaties zijn onze echte corebusiness en een tool om de motivatie op te krikken. Ze bieden een geloofwaardiger internationaal imago en zijn een zinvolle invulling van het militair beroep.

Hopelijk veroorzaakt deze niveauverlaging geen verhoging van de attritie want velen van de jongeren kennen enkel de Operatie Homeland.

Edwin Lauwereins
Voorzitter VSOA-Defensie