Nieuw sectorconvenant voor de openbare besturen

Ondertekening convenanten
10.07.2018

VSOA-LRB ondertekende samen met de andere overheidsvakbonden ACOD-LRB, ACV-Openbare Diensten en werkgeversorganisatie VVSG het sectorconvenant 2018-2019. Dit convenant is een overeenkomst tussen de sociale partners van de lokale besturen enerzijds en de Vlaamse overheid anderzijds.

Oplossing voor knelpunten op arbeidsmarkt


Via het sectorconvenant engageert het VSOA-LRB zich om mee oplossingen te zoeken voor de knelpunten op de arbeidsmarkt. Steeds meer besturen worden geconfronteerd met het feit dat ze onvoldoende personeel vinden voor sommige functies. Denken we maar aan zorgkundigen, begeleiders in de kinderopvang, stedenbouwkundigen,...

Competentieversterking


Dit convenant zet ook in op de competentieversterking van alle medewerkers: kort-geschoolden maar ook leidinggevenden, medewerkers in de zorgsector maar evengoed medewerkers uit logistieke en technische diensten,... Die competentieversterking richt zich niet alleen op de technische en specifiek beroeps gerelateerde vaardigheden. Er is evenzeer aandacht voor sociale en digitale vaardigheden.

Duaal leren


Een laatste maar minstens even belangrijk onderdeel van het convenant is de ondersteuning voor duaal leren. Binnen dit duaal leren, leert de jongere een deel van de competenties op de schoolbank en een ander deel van de competenties op de werkplek zelf. Voor de erkenning van de werkplek is er ondersteuning ter plaatse. Voor de mentoren is er coaching via mentoropleidingen.
 
Maya Vermoesen
Vaste gemachtigde VSOA-LRB

De volledige sectorconvenant vind je terug in de bijlage via deze link

Meer info over het aanbod van Diverscity vind je op de pas vernieuwde website: www.diverscity.be.

Voor meer informatie contacteer ons via oost-vl@zone-vsoalrb.be