Onderhandeling loopbaanpact pas na resultaten onderzoek taakbelasting

16.03.2017

Lerarenloopbaandebat

De onderwijsvakbonden hebben vandaag van minister van Onderwijs Crevits, vernomen, dat er geen ingrepen zullen gebeuren in de prestatienoemers van de leraar. Er komt, zoals gevraagd, eerst een onderzoek naar de taakbelasting van de leraar in het basis- en secundair onderwijs. Hiermee is het optrekken van de prestatienoemer naar 22 uur voorlopig van de baan! De loopbaandebatgesprekken worden opgeschort in afwachting van de resultaten van de studie. 

Iets minder dan een maand na het valentijnoverleg werden de onderwijsvakbonden door de minister van Onderwijs uitgenodigd voor een vervolggesprek. Dit vond plaats op dinsdagavond 14 maart en werd vandaag, donderdag 16 maart, verdergezet.

Vooraf was door de onderwijsvakbonden gevraagd, dat minister Crevits duidelijkheid zou scheppen over de intenties van de Vlaamse regering. Meer bepaald of deze regering al dan niet (nog) een loopbaanpact wil realiseren enerzijds; anderzijds of zij bereid is te zoeken naar middelen daarvoor.

Het VSOA-Onderwijs gaf tijdens het valentijnoverleg op 14 februari 2017 aan minister Crevits duidelijk te kennen, dat de voorliggende financieringswijze – i.c. het optrekken van de prestatienoemer – voor haar “pakket van samenhangende maatregelen” om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken totaal onaanvaardbaar was... Er werd door de onderwijsvakbonden gevraagd om eerst een studie naar de taakbelasting in het onderwijs te laten uitvoeren.

De minister stemt nu in met het laten uitvoeren van die studie. Hiermee is het optrekken van de prestatienoemer naar 22 uur voorlopig van de baan!

De loopbaandebatgesprekken worden opgeschort in afwachting van de resultaten van de studie.Marnix Heyndrickx

Voorzitter VSOA-OnderwijsKlik hier voor de persmededeling van het Gemeenschappelijk vakbondsfront Onderwijs.