Ook de brandweer moet getest worden op Covid-19!

brandweer
07.05.2020

Waarom worden de brandweerlieden en ambulanciers niet getest op Covid-19? Ligt het niet voor de hand dat ook zij getest moeten worden? Dat is de vraag die de sector hulpverleningszones van het VSOA zich stelt... en terecht! Het VSOA heeft minister Clarinval in het Comité A gevraagd om voorrang te geven aan het testen van de brandweer, en een aantal andere risicoberoepen in eerste lijn, al dan niet met tussenkomst van de arbeidsgeneesheer. De minister heeft toen beloofd onze vraag door te spelen aan de Economic Risk Management Group (ERMG). 

Waarom moet er getest worden?

Door te testen weten we of iemand deel uitmaakt van de categorie “ziek”, “niet-ziek” of “besmet/risicovol”. 
Naar aanleiding van deze diagnose kunnen zieken de juiste behandeling krijgen, en worden ze eventueel in quarantaine geplaatst, zodat de epidemie op een efficiënte manier tegengehouden kan worden. 
Het betreft echter telkens maar een momentopname van de epidemie. De volgende dag kan de situatie er al anders uitzien. Soms kan de test ook iemand die besmet is toch als gezond bestempelen. 

Wie moet getest worden?

1. Mensen met een hoge risicofactor.

Met bijzondere aandacht voor:
-    het zorgpersoneel (medische sector/ hulpverleners); en
-    bewoners en personeel van een woongemeenschap (rusthuizen, centrum voor de opvang van gehandicapten, jeugdcentra, gevangenissen, …)

2. Mensen die nauw contact hebben gehad met een corona-patiënt, en die zelf in contact zijn met personen die deel uitmaken van de risicogroep.

Brandweerlieden lopen ook risico!

De ambulanciers bij de brandweer komen in eerste lijn in contact met het virus. Bij het werk dat ze doen, is het onmogelijk om de aanbevolen sociale afstand bewaren. Ze lopen met andere woorden een groot risico op besmetting. 
De test beschermt niet alleen de patiënten die ze vervoeren, maar ook de familie en vrienden van de brandweerlieden, omdat naar aanleiding van de test de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden. 
In België zijn er 6.558 professionele brandweermannen en ongeveer 12.000 vrijwillige, m.a.w. slechts een kleine 20.000 mensen die getest moeten worden. Praktisch gezien is dat zeker niet onmogelijk. Wij vinden dat alleszins niet te veel gevraagd!
Waarom zouden woongemeenschappen wel getest moeten worden, maar niet de brandweer, die niet alleen in groep moeten samenwerken, maar ook in contact komen met besmette personen?