Overgangsmaatregelen pensioenen voor parlementairen

16.09.2016

Alle huidige parlementairen die voor 2014 in het parlement zaten blijven onder de oude regeling vallen, en kunnen reeds op 55 met pensioen. Daarbij trekken ze bovendien een volledig pensioen na 20 jaar dienst. Dit werd overeengekomen tussen de voorzitters van de parlementen. Niet verwonderlijk dat de voorzitters van de parlementen zich “tevreden toonden” met deze regeling. Het is uiteraard gemakkelijk als je zelf de regeling mag voorstellen, uitwerken en beslissen, onder het motto : “Luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn daden”.

Politici die deze overgangsmaatregel verdedigen proberen er van af te komen door te stellen dat de parlementsleden zullen worden behandeld als alle andere mensen … En dat “de overgangsmaatregelen dezelfde zullen zijn als bij de anderen”…

Zonder rood te worden legt men dan ook verklaringen in de media af in de zin van : wij hebben respect voor verworven rechten.

Toen wij respect vroegen voor de verworven rechten bij de politie waren het net die politici, die nu de overgangsmaatregel voor de parlementsleden verdedigen, die op tafel stonden te springen en ons voorstel onbespreekbaar vonden.

All animals are equal, but some animals are more equal than others

Het zijn ook deze politici die voortdurend het pensioen van het openbaar ambt – en de verworven rechten - proberen te beknotten. Zelf krijgen ze na 20 jaar dienst 4.250 Euro netto ! Zonder nog maar te spreken over het politiek opgelegde cumulverbod bij de politie. Het valt ook ons ook op dat het ook bij de andere parlementsleden bijzonder stil daarover blijft. Zijn ze beschaamd ? Of wordt er gezwegen om bestwil ?

Wij zijn er dan ook van overtuigd dat er wel degelijk ruimte was in het pensioendossier van de politie om de verworven rechten te respecteren, echter werden de politieambtenaren gepakt door enerzijds een politiek principedossier en anderzijds één vakorganisatie die de broek heeft laten zakken.

Als de minister consequent is, en inderdaad respect heeft voor de verworven rechten – zoals bij de  parlementsleden – dan heropent hij het dossier en zorgt hij voor een herstel van de verworven rechten van de politieambtenaren !

Vincent Gilles, Nationaal voorzitter
Vincent Houssin, Nationaal ondervoorzitter