Pensioen van militairen: zou minister Vandeput gek geworden zijn?

05.12.2017

VSOA-Defensie heeft kennis genomen van een interview met minister van Defensie Vandeput, verschenen in de Vlaamse pers op 2 december 2017. Enerzijds benoemt hij de bijzonderheid van het militaire beroep en anderzijds trekt hij ditzelfde beroep in twijfel wat betreft de penibiliteit voor elke militair. VSOA-Defensie herinnert u aan het standpunt van Defensie, verdedigd door zijn vertegenwoordiger, destijds nog Generaal-majoor, Hennes als Directeur generaal Human Resources tijdens het Nationaal Pensioen Comité op 23 januari 2017 : Elke militair wordt gedurende zijn loopbaan permanent geconfronteerd met de 4 criteria van de zware beroepen. Het is ondenkbaar dat dit standpunt indertijd niet overlegd werd tussen het kabinet van de minister van Defensie en de Generale Staf!

Hoewel minister Vandeput zichzelf 'serieus' vindt, toont deze tegenstrijdigheid de echte ongemakken tussen zijn kabinet en Defensie. Zal het nog mogelijk zijn om in zo'n sfeer te onderhandelen?

VSOA-Defensie eist dat de regering zijn verantwoordelijkheid neemt ten opzichte van de minister van Defensie die volkomen gekke communicaties verspreid met alle gevolgen van dien voor het personeel van zijn departement ... tenzij zijn partij, die aan de basis ligt van deze pensioenhervorming, zich verplicht voelt om dit dossier te versnellen in aanloop naar de verkiezingen van 2018!


Edwin Lauwereins
Voorzitter VSOA-Defensie