Personeelsleden Basiseducatie voeren actie aan kabinet Bacquelaine

08.11.2017

Op 7 november voerden personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie actie aan het kabinet van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine. Hun actie was gericht tegen diens wetsontwerp dat tot gevolg heeft, dat men maandelijks 200 euro aan pensioen dreigt te mislopen en dit ondanks eerder gedane beloftes. De personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie hebben uitzicht op een vaste benoeming en dit met ingang van 1 januari 2018. Deze statuutswijziging impliceert de garantie op een overheidspensioen. 
Maar ook de gewerkte jaren (tijdelijke en contractuele diensten) vanaf 1 september 2007 – het moment vanaf wanneer de Centra voor Basiseducatie onder het departement Onderwijs ressorteren – tot en met 31 december 2017 zouden daarvoor in aanmerking worden genomen. Dat was hen door de Vlaamse regering alvast beloofd bij het afsluiten van cao III in 2013.Belofte maakt geen schuld...Het wetsontwerp (het gemengde pensioen in de publieke sector) van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine doet deze belofte teniet... 
Immers de garantie, dat de 10 gepresteerde jaren vóór de statutarisering eveneens in aanmerking zouden genomen worden voor de opening van het recht op pensioen ten laste van de Staatskas én voor de berekening ervan op voorwaarde dat zij worden gevolgd door een vaste benoeming, wordt door het wetsontwerp van tafel geveegd. Dit heeft tot gevolg dat de 10 gepresteerde jaren vóór de statutarisering dus niet in aanmerking zullen kunnen worden genomen waardoor men maandelijks 200 euro aan pensioen dreigt te mislopen.Kabinet Bacquelaine toont begrip...Op het eind van de actie was er een onderhoud tussen medewerkers van het kabinet van minister Bacquelaine en een afvaardiging van de onderwijsvakbonden. Uit dit onderhoud bleek, dat er wel begrip kon worden opgebracht voor de problematiek. Desalniettemin gaf men daar ook te kennen, dat het vervolgens aan het parlement was om de zaak te beslechten. Eerder en voorafgaand aan de Commissie Sociale Zaken hadden de onderwijsvakbonden er bij de parlementsleden al op aangedrongen om een amendement op het wetsontwerp in te dienen met als doel de situatie nog recht te trekken en in een passende regeling te voorzien. 

Engagement van minister Bacquelaine om naar oplossing te zoekenIn de loop van de dag, in de Kamercommissie Sociale Zaken waar het wetsontwerp werd besproken, liet minister Bacquelaine optekenen, dat hij niet gewonnen is voor een amendement op het wetsontwerp betreffende het gemengd pensioen in de publieke sector. Hij is van mening dat dit: "de deur zou openzetten voor procedures voor het Grondwettelijk Hof". 


Hij ging wel het engagement aan om samen met minister van Onderwijs Crevits naar een oplossing te zoeken voor de problematiek. Dat die oplossing er zo snel mogelijk moet komen, is voor het VSOA-Onderwijs niet meer dan een logisch gevolg van dit engagement. Dat verscheidene leden van de Kamercommissie erop aandrongen dat dit nog voor het einde van het jaar moet gebeuren, sterkt ons daarin.

Marnix Heyndrickx

Voorzitter VSOA-Onderwijs