Samen energie winnen?

29.06.2017

Met de campagne Save@work bespaarden 21 Belgische energieteams en bijna 2.000 werknemers samen energie in de kantoren van het overheidsgebouw waar ze werken. Met campagnemateriaal, activiteiten en energietips zetten de energieteams een jaar lang in op gedragsverandering van zichzelf en hun collega’s. Deze inspanning resulteerde in een totale besparing van meer dan 776.000 kWh, dit is evenveel als het dubbel van het jaarverbruik van het deelnemende gebouw Diest, met 74 werknemers.

De energieteams: motoren van energiebesparing

De 21 deelnemende kantoren stelden begin 2016 een energieteam samen met medewerkers uit diverse diensten. Arbeid & Milieu, de Belgische partner van Save@work, begeleidde de energieteams en bood de nodige tools aan om energie te besparen. Het begon allemaal met een startworkshop waar de energieteamleden kennis maakten met de campagne: waarom is het zo belangrijk om energie te besparen en hoe nemen we onze collega’s mee in dit verhaal?
 We weten allemaal dat het opgeheven vingertje weinig zoden aan de dijk brengt.

Bovendien heeft energieverspilling op kantoor ook vaak te maken met onwetendheid. Dus gingen de teams zo creatief mogelijk aan de slag om de collega’s te informeren. Het is verbazingwekkend hoeveel energie bespaard kan worden door kleine acties, zoals het ‘s avonds volledig uitzetten van computer én scherm. Ook voor heel wat andere zaken gaven de teams energietips. Ze bereikten hun collega’s zowel door hen aan te spreken, als via mail, affiches en acties.

Uit de bevraging bij de deelnemers blijkt dat zij de campagne over het algemeen heel hard apprecieerden, onder andere omwille van de ludieke acties en positieve aanpak: “Je wordt niet aangesproken als je computer ‘s avonds nog aan staat maar de collega’s die hun computer wel hebben uitgezet worden de volgende ochtend verrast met een kleine attentie, bijvoorbeeld een chocolaatje op hun bureau, om hen te bedanken”.

Aantrekkelijk en relevant

De teams organiseerden doorheen het jaar ook activiteiten. Zo waren er wedstrijden tussen de diensten onderling, verspreidden de teams een handleiding over energiezuinige instellingen en organiseerden ze stappenclashes en liftvrije weken.
Aan de hand van een energiechecklist brachten de energieteams de energieslurpers in het gebouw in kaart en detecteerden ze enkele quick wins, zoals het installeren van LED lampen ter vervanging van oude lampen, het uitdraaien van overbodige lampen (vooral in de gangen) en het installeren van timers op bijvoorbeeld de koeling van de waterfonteintjes.

Winnaars/resultaten

Een jaar lang hielden de teams het maandelijks energieverbruik bij. Dit werd vergeleken met het verbruik tijdens een referentieperiode van drie jaar. Het gebouw met de hoogste besparing is het gemeentehuis van Zemst. Het energieteam en de werknemers realiseerden samen een daling van 25 % ten opzicht van de referentieperiode. Daarnaast kregen ook de stad Diest een prijs voor het voeren van de beste campagne en de gemeente Liedekerke voor het realiseren van het meest beloftevolle toekomstplan.

Maar er is meer dan dat. Het samen energie besparen resulteert in alle gebouwen in een kostenbesparing, draagt bij aan het verwezenlijken van klimaatdoelstellingen (CO2-besparing) en stimuleert werknemers om ook thuis aan de slag te gaan. Daarnaast draagt de campagne  door haar dienstoverschrijdende werking bij aan een positieve werksfeer. Doordat iedereen vanuit zijn of haar functie relevante kennis en ervaring inbrengt, verhoogt de betrokkenheid van de werknemers en het nodige draagvlak voor een intern duurzaamheidsbeleid.

Heel wat deelnemers zijn enthousiast over de positieve werksfeer die de campagne met zich meebracht. De energie-teamleden apprecieerden het om met collega’s rond een dienstoverschrijdend thema te kunnen werken: “ik vond het leuk om het enthousiasme te zien van de andere teamleden en te weten dat je medestanders hebt”.

There are no jobs on a dead planet

Inzetten op gedragsverandering in kantoorgebouwen is slechts één van de vele vereiste maatregelen om onze CO2-uitstoot drastisch te doen dalen. Ook structurele veranderingen zoals goede isolatie en het investeren in hernieuwbare energie zijn noodzakelijk. Maar het project Save@work toonde aan dat we - naast de noodzakelijke technologische innovatie en procesoptimalisatie - de rol van medewerkers in het terugdringen van energieverbruik niet mogen onderschatten. Bovendien hebben de energieteams na één jaar campagne mooie resultaten geboekt, waardoor ze een geloofwaardige gesprekspartner worden voor het bestuur. Wie weet worden zij zo ook de motor van meer structurele aanpassingen aan het gebouw?

Snoei in energie, niet in jobs

Ook voor afgevaardigden is energie op het werk een belangrijk thema. Geef ons een seintje als je zelf een energieteam wil opzetten of in contact wil komen met de energieteams. Laat je alvast inspireren: op www.saveatwork.be vind je de tweewekelijkse energietips en korte verslagen van concrete acties in de deelnemende gebouwen.

Op www.samenenergiewinnen.be kan je gratis de brochure ‘Eén jaar Save@work’ bestellen.  

Alle deelnemende gebouwen kan je raadplegen op www.saveatwork.be/deelnemers.

Auteur: Emma Denorme (Arbeid & Milieu, projectleider Save@work)

Arbeid & Milieu is de Belgische partner van het Europese project Save@work. De vzw is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de Vlaamse vakbonden en de milieubeweging (Bond Beter Leefmilieu). “We zijn we er van overtuigd dat sociale en ecologische winst hand in hand kunnen en moéten gaan en zetten goede praktijkvoorbeelden van deze verbinding in de kijker. Dit doen we via bedrijfsbezoeken, vormingen en debatten, maar ook via campagnes zoals Save@work”, aldus Emma, projectleider van de campagne in België.


Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief: http://tinyurl.com/niewsbriefAM.

Meer info: www.a-m.be en www.saveatwork.be