Tijd tot 31.07.2020 om de syndicale premie aan te vragen

syndicale premie
02.04.2020

De aanvraagformulieren 'syndicale premie' zijn weer in aantocht. De werkgevers organiseren deze verzending en de ontvangst in de brievenbus kan dan ook variëren naargelang het geval. De overheidsinstellingen kregen omwille van de coronacrisis uitstel tot 30.04.2020 om de aanvragen voor de vakbondspremies aan het personeel te bezorgen.

Zoals de zaken er vandaag voor staan, heb je als VSOA-lid bijgevolg tijd tot 31.07.2020 om je premie-aanvraag in te dienen bij het VSOA-secretariaat waar je de syndicale bijdragen betaalt.

Zo beschik je over de nodige tijd om je formulier te bezorgen ook al ontvang je die pas eind april van de administratie.

De betaling van de premies komt daardoor uiteraard niet in het gedrang. Een uitstel zal ervoor zorgen dat de indiening meer gespreid kan verlopen.

Vergeet dus niet je premie aan te vragen. Je kan tot 90 euro ontvangen.

Opgelet, in sommige overheidsdiensten moet je zelf je aanvraagformulier downloaden.

Hier vind je nog eens alles op een rijtje hoe je dit moet aanpakken.

Opgelet: alleen originele formulieren komen in aanmerking. Dit houdt in: geen duplicaten, fotokopieën, gefaxte, gescande of gemailde documenten.

Ook in deze tijden van coronavirus kunnen we alleen originele documenten in aanmerking nemen.

Alle contactadressen van onze verschillende VSOA-groepen vind je terug op onze contactpagina en klik door op VSOA-beroepsgroepen voor het adres van jouw secretariaat. Het is van belang dat je je aanvraag naar je beroepsgroep stuurt en niet naar het secretariaat-generaal.