Vakbonden sturen eisenbundel naar de Premier

onderhandelingen
30.03.2021

 

VSOA vraagt samen met de andere vakbonden aan de Premier om eindelijk werk te maken van een nieuw intersectoraal akkoord voor de openbare sector! Het vakbondsfront (VSOA-ACOD-ACV) stuurde vandaag een eisenbundel naar de eerste minister over het behoud van de tewerkstelling, de herwaardering van de verloning en pensioenen, de arbeidsongevallen en het sociaal overleg.

Het laatste intersectoraal akkoord dateert al van 2008! Dertien jaar zonder intersectoraal akkoord is ongezien, ongehoord en druist in tegen het syndicaal statuut. Hoog tijd dus voor een nieuw elan.

De openbare diensten bewezen hun levensbelang in de context van de huidige COVID-19 pandemie. Tijd voor de erkenning en waardering van de overheidssector door dit ISA.

Behoud van tewerkstelling

Het behoud van tewerkstelling moet gewaarborgd blijven. De statutaire tewerkstelling moet de regel blijven.

De contractuele tewerkstelling moet anderzijds opgewaardeerd worden: verloning, loopbanen en sociale bescherming moeten afgestemd worden op dat van het statutair personeel.

Overheden dienen ook inspanningen te leveren om kansen aan te bieden aan iedereen, zonder onderscheid naar geslacht, leeftijd, overtuiging, beperking of origine.

Herwaardering van verloning - koopkracht

 • algemene herwaardering van de lonen 
 • verhoging van de vakbondspremie tot op het niveau in de private sector 

De kost van de Covid-19 crisis mag niet worden afgewenteld op het overheidspersoneel.

Loopbaanperspectief en welzijn

 • permanente opleiding en ontwikkeling
 • versterking van het eindeloopbaanbeleid: er moeten voldoende kansen worden geboden, die tegelijk een afbouw van de loopbaan toelaten
 • een daadwerkelijk beleid van re-integratie instellen
 • optimalisering van het ouderschapsverlof in bepaalde omstandigheden, bv. bij meerlingen, keuze wie het ouderschapsverlof opneemt: moeder of vader
 • rechtskader voor telewerken, recht op deconnectie en onkostenvergoeding
 • welzijnsbeleid en erkenning van burn-out als beroepsziekte moeten een absolute prioriteit zijn
 • betere bescherming tegen arbeidsongevallen en verhoging van de tegemoetkoming aan slachtoffers 
 • daadwerkelijke erkenning voor de essentiële sectoren van door Covid -19 veroorzaakte ziekten of arbeidsongevallen

Pensioenen

 • degelijke pensioenen voor alle medewerkers, statutair en contractueel personeel
 • nieuwe initiatieven om het aanvullend pensioen voor alle contractuelen te regelen
 • verdere verhoging van de minimumpensioenen
 • basis-mininimumsupplement optrekken tot niveau van minimumpensioen voor alleenstaande
 • einde stellen aan de discriminatie van gehuwden in de pensioenregeling
 • verhoging vakantiegeld voor gepensioneerden
 • onbetaalde verloven, gelijkgesteld met dienstactiviteit, opnieuw laten meetellen voor het pensioen

Gender

Elke maatregel van de Overheid met betrekking tot het personeel moet worden onderzocht in het licht van de genderdimensie.

 

Lees hier het volledige eisenbundel