Veiligheid onderwijspersoneel moet gewaarborgd zijn én blijven

onderwijs corona
16.04.2020

Een groep van experten denkt na over een mogelijk scenario om de maatregelen in het kader van de lockdown te versoepelen en een perspectief te geven aan de bevolking. Leerkrachten maken zich op hun beurt vooral zorgen over het beëindigen van het huidige afstandsleren van achter het scherm en het terug opstarten van het fysieke lesgeven voor de klas. Kunnen zij en de leerlingen terug naar hun school, waar zij soms met honderden samen zitten en dit terwijl massa-evenementen zoals muziekfestivals en voetbalwedstrijden verboden zullen blijven? Sommigen pleiten voor een gefaseerde opstart van de scholen; anderen willen alles of niets om chaos te vermijden.

Het VSOA-Onderwijs is echter in de eerste plaats heel erg bekommerd om het onderwijspersoneel én om de leerlingen. Hoe kan er op een veilige en verantwoorde manier opnieuw worden les gegeven? Zijn de klaslokalen groot genoeg om de regels van social distancing te hanteren? Gaan leerkrachten straks de klas in met een zelfgemaakt mondmasker waarmee ze denken veilig te zijn? Wat met de praktijkvakken, de lessen lichamelijke opvoeding en leerlingen met specifieke noden?

Onderwijspersoneel heeft recht op noodzakelijke bescherming

Het is dus van een uitermate groot belang dat het onderwijspersoneel in veilige en werkbare omstandigheden hun taken zal kunnen uitvoeren. Daarom hebben ook zij recht op de noodzakelijke bescherming  om besmetting te voorkomen. Immers tot op vandaag is er nog altijd geen uitsluitsel of kinderen en adolescenten daadwerkelijk minder vatbaar zijn voor het virus… Er is dus bijgevolg nog helemaal geen zekerheid of zij het virus al dan niet kunnen overdragen. Momenteel is er in Nederland daarover een studie aan de gang, maar de uitkomst daarvan zal pas begin mei gekend zijn.

Eerst duidelijkheid over veiligheid vooraleer naar het nieuwe normaal

Het VSOA-Onderwijs is dan ook van mening, dat er ook in de toekomst in het bevoegde lokaal onderhandelingscomité overleg dient te gebeuren over de wijze waarop het onderwijspersoneel hun taken zal moeten uitoefenen en dit na het uitvoeren van een risicoanalyse. Die moet uitwijzen of de veiligheid van iedereen maximaal gewaarborgd is en kan blijven. De lijst voor zelfcontrole gebaseerd op de richtlijnen van de Wereld Gezondheidsorganisatie, de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en de principes van de Welzijnswet en de Codex welzijn op het werk moet daarbij als uitgangspunt worden genomen.

Daarbovenop is er ook nog de impact van de crisis op het algemeen welzijn. Onderhuidse onrust, angst en onzekerheid zijn nu al latent aanwezig met meer dan waarschijnlijk niet te onderschatten psychosociale gevolgen op korte en vooral lange termijn. Er zullen dus meer duidelijke antwoorden nodig zijn om de angst en onzekerheden weg te nemen. Het zal van belang zijn om het onderwijspersoneel, één van de groepen die uitgeroepen werden tot de helden van het corona-tijdperk, een helder en voor hen haalbaar perspectief te geven. Eens we een antwoord hebben op deze vragen, kunnen we nadenken over een exit-strategie en een heropstart van onze scholen en de reis plannen naar “het nieuwe normaal”.

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA Onderwijs