VSOA dient geen algemene intersectorale stakingsaanzegging in !

17.12.2014

Het Directiecomité van het VSOA, beslissingsorgaan dat alle sectoren van het Openbaar ambt vertegenwoordigt, besliste op 17 december 2014 om geen algemene intersectorale stakingsaanzegging in te dienen op dit ogenblik.

VSOA-voorzitter François Fernandez-Corrales: “Het VSOA zal de evolutie van de verschillende maatregelen die de Regering wenst op te leggen op de voet volgen. Onze aandacht gaat onder meer naar de pensioenproblematiek waaronder de afschaffing van de pensioenbonus en het uitdoofscenario van de diplomabonificatie”.