VSOA dient geen algemene stakingsaanzegging in voor 26 april 2016

18.04.2016

VSOA zal geen algemene stakingsaanzegging indienen in de openbare sector voor 26 april 2016. Dit neemt evenwel de mogelijkheid niet weg dat er gerichte acties of stakingen kunnen ontstaan binnen welbepaalde sectoren. We geven er de voorkeur en de prioriteit aan om het sociaal overleg alle kansen te geven. Maar dit betekent evenwel niet dat we de besparingsmaatregelen van de regeringen zomaar zullen slikken. Onze doelstelling is dezelfde als deze van onze collega’s die staken, maar onze methode is anders.

Net als de ACLVB, onze zusterorganisatie, gaan we voor "Meer verhaal, minder kabaal”.

VSOA blijft de druk op de regering hoog houden en heeft nogmaals aangedrongen op een ernstige sociale dialoog die deze naam waardig is. Bovendien zullen we erover waken dat onder meer de minister van pensioenen zijn engagementen, geuit tijdens de ontmoeting van 13 april met de vakbonden, integraal nakomt

François Fernandez
Algemeen voorzitter VSOA