VSOA-LRB waarschuwt voor dading bij UZ Gent!

16.02.2018

Op 22 februari 2018 organiseert VSOA-LRB, samen met een raadsman, een infovergadering voor haar leden over de mogelijke consequenties bij het ondertekenen van deze dading. Teken je loon- en pensioenrechten dus niet af !

VSOA-LRB waarschuwt voor de dading :

  • Verloren geldelijke anciënniteit wordt niet retroactief rechtgezet.
  • Diegenen die het meest zouden moeten krijgen, krijgen het minst.
  • Op deze vergoeding zal het personeelslid bovendien belast worden.
  • De vergoeding telt niet mee voor het pensioen.
  • Er is geen enkele garantie in de dading terug te vinden dat na 1 april 2018 de geldelijke anciënniteit effectief volledig hersteld zal worden.
  • Geen enkele garantie dat de functionele loopbaan daarna correct tot aan het pensioen zal toegepast worden.
  • De dading betreft een “zoethoudertje” tot de volgende IF-IC (dat eigenlijk zoveel betekent als nieuw systeem van functieclassificatie) waarbij het loon terug zal herbekeken en berekend worden.

VSOA-LRB zegt NEEN tegen dergelijke praktijken !

Wil je erbij zijn ?
Contacteer ons dan op uzgent@zone-vsoalrb.be of 09/225.48.84