VSOA-Post keurt CAO 2019-2020 goed

bpost_nbx
06.01.2019

In het paritair comité van 20 december 2018 is de CAO 2019-2020 goedgekeurd. VSOA geeft zijn goedkeuring en blijft trouw aan zijn principes om de situatie van het personeel te verbeteren zonder te raken aan de verworven rechten.

Het VSOA begrijpt dat de huidige werkomstandigheden moeilijk zijn, maar deze CAO is zeker géén lege doos.

  • De CAO bevat verschillende verbeteringen op vlak van koopkracht zoals baremieke verhogingen voor hulppostman volgens anciënniteit, een verhoging van de ARAB-vergoeding, een verhoging van de eindejaarstoelage, globale invoering van ecocheques en een niet-recurrente bonus.
     
  • Ook de productkennistoelage bij Retail wordt verhoogd met 4%, of een brutobedrag van 110 euro per jaar voor een voltijdse medewerker.
  • De “Banking Holidays” met inactiviteit op bepaalde brugdagen zullen getest en onmiddellijk geëvalueerd worden.
  • Op lange termijn garandeert bpost het werk (ook de pakjes) maximaal bij de eigen post-medewerkers te houden en voorrang te geven aan de eigen postkantoren. Voor de titularisering bij Mail engageert het bedrijf zich om de nodige administratieve aanpassingen door te voeren en dezelfde regels toe te passen voor alle personeelsleden.

Na vele discussies en overwegingen hebben we geoordeeld dat – ondanks de moeilijke situatie die er momenteel heerst – deze voorstellen voor een CAO de moeite waard zijn, en ten minste zekerheid bieden voor een maximale koopkrachtverhoging rekening houdend met de door de overheid opgelegde beperkingen. Om al die redenen heeft het VSOA  “ja” gezegd voor deze CAO.

Voor meer informatie kan je terecht bij VSOA-Post.

Foto : Marc Smits