VSOA-VRT tijdens 'op naar de lente-receptie'

20.02.2020

De drie VRT-vakbonden hielden op 18 februari hun 'op naar de lente-receptie'. Voor VSOA-VRT was het Mike Barlow, voorzitter ai. die de speech bracht. 

"Beste genodigden, collega's, vrienden,

het overkomt iedereen van ons wel eens, die verdomde computer loopt vast. Je zou het hele zootje door het raam willen keilen, maar neen, dat doe je toch niet. Aha ! de 'resetknop', heropstarten, … goed, we zijn gered, we kunnen verder...
Precies waar VRT zich nu bevindt : een heropstart, terug normaal, vooruit, …
Maar toch, … toch willen we kort aanhalen welke schade de soap van de voorbije drie maanden ons naliet. Schade op het vlak van 'vertrouwen'.
Herinneren jullie zich nog midden 2019 de groot opgezette 'fier op de VRT'-tweedaagse. Zo'n 200 VRT-leidinggevenden kwamen aan de kust samen met als doel : de teamgeest bevorderen, hun leiderschapscapaciteiten verfijnen, hun communicatie en feedback met de basis verbeteren, vertrouwen opbouwen, elkaar respecteren, … Alles om al de medewerkers ervan doordrongen te krijgen dat we met z'n allen samen een VRT uitbouwen waar we met z'n allen fier op kunnen zijn.

Een half jaar later blijkt dat dit zelfs aan de top van het bedrijf niet lukt. Voor ons en velen met ons liet dit een spoor van ontgoocheling, teleurstelling en onzekerheid na.
We gaan de soap niet opnieuw herhalen. Wel het resultaat : er is immens veel werk en tijd nodig om het vertrouwen opnieuw op te bouwen. Aan de top van de VRT, met het bestuur, met de Vlaamse regering, en ook tussen de VRT-medewerkers. Terug aan hetzelfde zeel trekken, zal heel wat inspanning vragen van elk van ons.
En één vaststelling willen we hier toch nog meegeven.
Het werd in de hele periode pijnlijk duidelijk hoe VRT de speelbal is van de Vlaamse partijpolitiek.
In zo'n klimaat wordt het voor VRT bijzonder moeilijk om een beheersovereenkomst te onderhandelen voor de komende vijf jaren.
Wij voelen en vrezen dat de Vlaamse overheid de tijd, vanaf nu tot een nieuwe CEO is aangesteld, intens zal gebruiken om VRT naar haar wil terug te plooien tot een 'old scool' radio en televisiezender. De VRT kortwieken, niet alleen financieel maar ook qua publieksbereik. De roep van de commerciële zenders, providers, productiehuizen vindt bij de Vlaamse regering meer gehoor dan de miljoenen Vlamingen die heel tevreden zijn met wat de VRT aanbiedt op al haar platformen.
Wie vertegenwoordigen ze eigenlijk ?

Hoe het ook zij, we moeten met z'n allen dit nefaste scenario voor VRT afwenden.
Met VSOA-VRT gaan we ons volop inzetten om tot een beheersovereenkomst te komen die VRT wel volop kansen geeft. Het spreekt voor zich dat we als vakbond het belang van het personeel voorop stellen.
Voor ons moet deze beheersovereenkomst er één worden dat beter is voor het VRT-personeel. De nieuwe VRT-directie moet de kans krijgen om een sociaal personeelsbeleid uit te werken dat een continuïteit voor de komende vijf jaar garandeert.
We willen af van een HR-beleid dat met handen en voeten gebonden zit aan de opgelegde norm van max 43,25 % personeelsuitgaven ten opzichte van de totale inkomsten. De voorbije vier jaar toonden ons de negatieve gevolgen hiervan : hogere werkdruk, veel verantwoordelijkheid op dezelfde schouders, slordiger werkomstandigheden, verhoogde foutenmarge, lastig te dragen werkomstandigheden, fysieke en mentale gezondheidsproblemen, ….
Die norm creëert een aanwervingsbeleid 'met de rem op'. Nochtans, de productie draait volop, 'schijnbaar zonder rem op'.
Om het werk gedaan te krijgen zetten we volop in op externe krachten onder diverse tijdelijke contractvormen en ook meer en meer stages. Allemaal netjes geregeld, zodat op het eind van het jaar de personeelstabellen de vereiste targets tonen.
Maar noch deze medewerkers, noch de VRT kan op die tijdelijkheid iets bouwen, laat staan groeien.
Daar moet iets aan veranderen.

De Vlaamse overheid beweert dat ze VRT autonoom wil en zal laten werken. Wel, we houden hen aan hun woord.
Als ze VRT autonoom laat in het bepalen hoe we onze taken uitvoeren, dan vragen wij dat ze VRT ook autonoom laat bepalen 'met wìe' en 'met hoeveel medewerkers' ze dit doet, en 'welk budget' ze daarvoor inzet. Laat VRT haar personeelsbeleid autonoom voeren.
Met andere woorden, VSOA-VRT wil dat de opgelegde 43,25 %-norm en de personeelstargets uit de beheersovereenkomst verdwijnen. We zullen hier volop voor pleiten en ons hard inzetten om dit te bereiken.

Dank u."

 

Bron : https://www.facebook.com/vsoavrt/