Werkbaar werk! Nu!

12.12.2016

Naar aanleiding van een item in  het VTM Nieuws van 5 december 2016 ontstond er heel wat commotie rond het optrekken van de prestatienoemer. Sommige onderwijsactoren zijn daar een uitgesproken voorstander van… VSOA-Onderwijs lanceert een affichecampagne. Hiermee willen we er alle onderwijsactoren nog eens aan herinneren, dat het bewerkstelligen van een aantrekkelijke loopbaan mét werkbaar werk voor ieder onderwijspersoneelslid nog altijd het hoofddoel is van het lerarenloopbaandebat.

In het VTM Nieuws van maandagavond 5 december 2016 was te horen,  dat sommige onderwijsactoren uitgesproken voorstander zijn van het optrekken van de prestatienoemers voor leerkrachten in het secundair onderwijs. Zij laten dan ook geen kans onbenut om dit in de media te blijven verkondigen.

Lees ook: Voorafnames en ondoordachte, polariserende uitspraken zullen loopbaandebat torpederen

VSOA-Onderwijs wil nogmaals beklemtonen, dat het loopbaandebat gevoerd moet worden waar het moet gevoerd worden. Dit is aan de onderhandelingstafel én nergens anders!

Met voorafnames en het doen van ondoordachte en polariserende uitspraken in de media dreigt men immers een zware hypotheek op het verder verloop van dat loopbaandebat te leggen.  

VSOA-Onderwijs zal zich hieraan niet schuldig maken, maar zal zich evenmin laten dwingen om dit  debat verder te voeren met het mes op de keel…

Om dit in de verf te zetten, lanceert VSOA-Onderwijs een affichecampagne. Hiermee willen we er alle onderwijsactoren nog eens aan herinneren, dat het bewerkstelligen van een aantrekkelijke loopbaan mét werkbaar werk voor ieder onderwijspersoneelslid nog altijd het hoofddoel is van het lerarenloopbaandebat.

Marnix Heyndrickx

Voorzitter VSOA-Onderwijs