Wil de politieke wereld dat de post verdwijnt?

28.04.2017

Wij leren dat in die landen waar de liberalisering het sterkst is doorgevoerd, het aantal werknemers drastisch is verminderd en dat deze die tewerk gesteld zijn na de opening van de markt allemaal onder slechtere condities werken dan dat ze werkten in de historische ondernemingen van hun respectieve landen! In het jaar dat de EU 60 jaar bestaat, dat men herdenkt dat de EU opgericht werd om meer welvaart te creëren, minder oorlog, meer welzijn, vinden de excellenties het nodig om nogmaals de traditionele postbodes hun relatief betere condities te misgunnen! Geen enkele liberalisering heeft tot meer werk geleid, betere tarieven, eerlijkere verloning! Zou Europa daar niet eerder werk moeten van maken zodat iedereen, en niet enkel de happy few, van de welvaartkoek zou kunnen mee genieten?

Het openen van de markt voor nieuwkomers zonder regels zal er toe leiden dat de nieuwkomers enkel het beste stukje van de taart zullen pikken, en een goedkopere service zullen kunnen aanbieden omdat ze geen verplichting hebben om product uit te reiken in landelijke gebieden.(aan veel duurdere kostprijs). Daarenboven leert de ervaring ons dat de werkomstandigheden voor de werknemers bij de nieuwkomers, en vooral de verloning, lager is dan deze bij het gevestigd postbedrijf tot zelfs précair. Immers, de winst moet zo groot mogelijk zijn ten koste van de werknemer.

Aandeelhouders zijn belangrijker dan werknemers, en dat begint zelfs ook meer en meer het gevoel te worden in de oorspronkelijke postbedrijven.  De kwaliteit zal er op achteruit gaan en de klant zal zelfs niet weten bij wie te moeten gaan aankloppen met zijn klachten! Duidelijkheid over wie wat gebracht heeft is er niet meer!

Eerst dit en daarna wil deze regering ook nog eens iedereen dwingen om een digibox (boite digitale) te nemen zodat niets nog via brief kan geregeld worden en de doodstrijd voor bpost is ingezet! Tevens vreest het VSOA dat arme en oudere mensen, die de wereld van internet niet kennen,  hierdoor helemaal uitgerangeerd worden Zo verloopt het ook in ons omliggende landen! Nederland, Denemarken… Dit is het middel om de burger nog minder vrijheid te geven, nog meer te kunnen controleren, daarna nog het digitaal geld en je kan je eigen kinderen niet eens meer ter hulp komen zonder dat vadertje staat er zijn graantje van mee pikt of je komt betuttelen! Is dat de achterliggende reden?

Op de meerderheid van de heren en dames politici hoeven we dus in elk geval niet te rekenen , ze dienen slechts het kapitaal en hun eigen profijt, en het heeft zelfs niets te maken met rechts of links! En de brave gewone burger, die is het slachtoffer!

Marc De Mulder
Voorzitter VSOA-Post