Ziekteverzuimrapport onderwijs wijst op nood aan werkbaar werk

26.01.2018

Het ziekteverzuim in het Vlaams onderwijs kende in 2016 opnieuw een stijging, het gemiddeld aantal ziektedagen per personeelslid komt op bijna 19 dagen (18,89). Niettegenstaande dit geldt voor elke leeftijdscategorie in elk onderwijsniveau, is de stijging significant in de leeftijdsgroep 50+; meer bepaald tussen 56 en 65 jaar. Opmerkelijk daarbij is, dat ook directies vaker ziek zijn dan de jaren ervoor en dit zowel in het basis-, secundair- en deeltijds kunstonderwijs als in de CVO’s en de CLB’s.
In percentages uitgedrukt, bedroeg in 2016 het ziekteverzuim in het Vlaams onderwijs 5,18 % tegenover 4,48 % in 2015 en 4,08 % het jaar daarvoor. Concreet komt dit neer op een toename van 0,7 % in vergelijking met 2015 en zelfs met 1,1 % tegenover 2014. Deze cijfers blijken uit het jaarlijks rapport van AgODi (Agentschap voor Onderwijsdiensten).

De diagnose én de oorzaak...

Diepgaander onderzoek van de cijfers vertelt ons, dat het vooral “psychosociale aandoeningen” zijn die het ziekteverzuimpercentage de hoogte injagen. Zo was in 2016 maar liefst 36,40 % (35,59 % in 2015) van de ziektedagen – dat is meer dan 1 op de 3 - het gevolg van een psychosociale aandoening zijnde: stress, burn-out en/of depressie… Qua pathologie kan dit tellen. Het is vooral en ook niet verwonderlijk de leeftijdsgroep 50+ die hierdoor wordt getroffen.

Het ziekteverzuimrapport 2016 bewijst dus nog maar eens dé acute nood aan werkbaar werk; zeker als men – zoals de mantra’s van zowel de federale als de gemeenschapsregeringen voorschrijven – de mensen, ook die in het onderwijs, langer aan het werk wil houden.