Dossier pensioenen : Een belangrijke stap gezet in de problematiek van de zware beroepen

31.08.2016

De sociale partners hebben binnen het Nationaal Pensioencomité een tussentijds verslag van de besprekingen rond zware beroepen goedgekeurd. Het VSOA verheugt zich dat deze eerste moeilijke stap is gezet. 

Werkgevers en vakbonden zijn het erover eens dat in de eerste plaats voor een collectieve aanpak moet worden geopteerd.

Er werden vier criteria-categorieën bepaald: belastende arbeidsomstandigheden door lichamelijke belasting en door de werkomgeving, belastende werkorganisatie, verhoogde veiligheidsrisico’s en mentale of emotionele werkbelasting.

Het VSOA is van oordeel dat het nu aan de federale regering is om de nodige budgettaire middelen vrij te maken voor de concrete uitvoering van dit dossier, alsook voor de overgangsmaatregelen.

 

Lees ook het persbericht van de ACLVB