Federaal begrotingsakkoord: Regering klopt overheidspersoneel opnieuw knock-out!

15.10.2016

Het is stilaan een traditie. Tijdens elk begrotingsconclaaf van de federale regering deelt het personeel van de openbare diensten in de brokken. Hoeveel kan er nog worden bespaard, afgeroomd, verkocht…?

Tijdens de betoging in Waver riepen we de federale regering op niet dieper te gaan en nog meer te besparen, want zo is een scenario van “de ontmanteling van het Openbaar ambt” niet uit te sluiten. Nochtans zouden de openbare diensten geen last mogen zijn voor de overheidsfinanciën, maar net een veilige investering die voor elke burger nuttig is.

Onze woorden waren echter nog niet helemaal koud of de politieke leiders gaven ons afgelopen weekeinde een zoveelste kaakslag. Ambtenaren worden bovendien tweemaal gestraft: in de uitvoering van hun job en net als alle  burgers komen ze ook extra onder druk door de zware besparingen in de gezondheidszorg.

Dit getuigt van zeer weinig respect en engagement tegenover het overheidspersoneel. Personeel, uit alle sectoren van de openbare diensten, dat de voorbije maanden zijn engagement en beschikbaarheid meer dan ooit heeft getoond in de strijd tegen de terreur.

Het VSOA zal de tekst van het definitieve akkoord grondig analyseren om nadien zijn syndicale strategie te bepalen.

François Fernandez-Corrales
Algemeen voorzitter